Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe

Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc là phản ứng nhiệt nhôm, Al khử được nhiều ion kim loại trong oxit, để tạo ra kim loại và oxit nhôm. Tài liệu dưới đây sẽ đưa ra nội dung chi tiết phản ứng. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng Al ra Al2O3

2Al + Fe2O3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Al2O3 + 2Fe

2. Điều kiện phương trình phản ứng Al và Fe2O3 xảy ra

Nhiệt độ: 2000oC, có Mg làm mồi

3. Phản ứng nhiệt nhôm

Phản ứng nhiệt nhôm được định nghĩa là phản ứng hóa học tỏa nhiệt trong đó nhôm là chất khử ở trong nhiệt độ cao.

Phương trình tổng quát:

Al + oxit kim loại \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} oxit nhôm + kim loại

(Hỗn hợp X)          (Hỗn hợp Y)

4. Phản ứng nhiệt nhôm thường gặp

Ví dụ nổi bật nhất là phản ứng giữa oxit sắt III (Fe2O3) và nhôm (Al):

2Al + Fe2O3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow}  2Fe + Al2O3

Một số phản ứng khác như:

8Al + 3Mn3O4 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 4Al2O3 + 9Mn

Cr2O3 + 2Al \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Al2O3 + 2Cr

5. Bài tập phản ứng nhiệt nhôm

Câu 1. Hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al có tỉ lệ mol tương ứng là 1:3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm

A. Al2O3 và Fe

B. Al, Fe và Al2O3

C. Al, Fe, Fe3O4 và Al2O3

D. Al2O3, Fe và Fe3O4

Xem đáp án
Đáp án B

8Al + Fe3O4 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 4Al2O3↓ + 9Fe

⇒ nFe3O4/nAl = 3/8 < 1/3 ⇒ Al còn Fe3O4 hết

⇒ Hỗn hợp sản phẩm gồm Al2O3, Fe và Al

Câu 2. Trộn 8,1 (g) bột Al với 48g bột Fe2O3 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí, kết thúc thí nghiệm lượng chất rắn thu được là:

A. 61,5 g

B. 56,1 g

C. 65,1g

D. 51,6 g

Xem đáp án
Đáp án B

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

mc.rắn = mAl + mFe2O3 = 8,1 + 48 = 56,1 g

Câu 3. Phương trình nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?

A. H2 + CuO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Cu + H2O.

B. 3CO + Fe2O3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2Fe + 3CO2.

C. 2Al + Cr2O3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Al2O3 + 2Cr.

D. Al2O3 + 2KOH → 2KAlO2 + H2O.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Cho sơ đồ phản ứng : Al → X→Al2O3→Al

X có thể là

A. AlCl3.

B. NaAlO2.

C. Al(NO3)3.

D. Al2(SO4)3.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. AlCl3 và Na2CO3

B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH

D. NaCl và AgNO3

.....................................

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 428
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Phương trình phản ứng Xem thêm