Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

HClO + KOH → KClO + H2O

HClO + KOH → KClO + H2O là phương trình phản ứng giữa axit yếu HClO và bazo mạnh KOH, sau phản ứng thu được muối và nước. Nội dung tài liệu giúp bạn đọc biết cách viết và cân bằng phản ứng HClO tác dụng KOH một cách chính xác nhất, cũng như Phương trình ion thu gọn HClO + KOH. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phân tử của phản ứng HClO + KOH

HClO + KOH → KClO + H2O

2. Phương trình ion rút gọn HClO + KOH

HClO + OH- → CIO- + H2O

3. Điều kiện để HClO tác dụng KOH xảy ra phản ứng 

Không có 

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Thứ tự tính oxi hóa tăng dần của dãy các axit của Clo  HClO, HClO2, HClO4, HClO3.  là?

A. HClO4, HClO3, HClO2, HClO

B. HClO2, HClO, HClO3, HClO4

C. HClO, HClO2, HClO3, HClO4

D. HClO, HClO2, HClO4, HClO3 

Xem đáp án
Đáp án A

Thứ tự tính oxi hóa tăng dần của dãy các axit của Clo HClO, HClO2, HClO4, HClO3 là 

HClO4, HClO3, HClO2, HClO

Câu 2. Trong các axitt: HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tính oxi hóa tăng dần theo thứ tự HClO, HClO2, HClO3, HClO4

B. HClO4 là axit mạnh nhất.

C. HClO4 có tính oxi hóa mạnh nhất.

D. HClO có tính oxi hóa mạnh nhất.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. HCl

B. Na2SO4

C. KOH

D. K2CO3

Xem đáp án
Đáp án C

Bazo tan làm quỳ tím chuyển sang màu xanh đó là: KOH

Câu 4. Chất nào tan trong nước làm quỳ tím hóa đỏ là:

A. CaO

B. Na2O

C. K2O

D. SO3

Xem đáp án
Đáp án D

Oxit axit tan trong nước tạo ra dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ

SO3 + H2O → H2SO4

Câu 5. Cho dãy các axit của Clo: HClO, HClO2, HClO4, HClO3. Thứ tự tính oxi hóa tăng dần là?

A. HClO, HClO2, HClO4 , HClO3

B. HClO2, HClO, HClO3, HClO4

C. HClO, HClO2, HClO3, HClO4

D. HClO4, HClO3, HClO2, HClO

Xem đáp án
Đáp án D

Thứ tự tính oxi hóa tăng dần là HClO4, HClO3, HClO2, HClO

Câu 6. Đổ dung dịch AgNO3 lần lượt vào 4 dung dịch: NaF, NaCl, NaBr và NaI thì thấy:

A. Cả 4 dung dịch đều tạo kết tủa.

B. Có 3 dung dịch tạo ra kết tủa và 1 dung dịch không tạo kết tủa.

C. Có 2 dung dịch tạo ra kết tủa và 2 dung dịch không tạo kết tủa.

D. Có 1 dung dịch tạo ra kết tủa và 3 dung dịch không tạo ra kết tủa.

Xem đáp án
Đáp án B

AgCl , AgBr , AgI đều tạo kết tủa

Chỉ có AgF tan.

..............................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết HClO + KOH → KClO + H2O, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Phương trình phản ứng

Xem thêm