Pb(OH)2 + NaOH → Na2PbO2 + H2O

Pb(OH)2 + NaOH → Na2PbO2 + H2O được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình phản ứng khi cho Pb(OH)2 tác dụng NaOH, Pb(OH)2  là hidroxit lưỡng tính có thể tác dụng được với cả dung dịch kiềm và axit. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng Pb(OH)2 tác dụng NaOH

Pb(OH)2 + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O

2. Phương trình ion rút gọn Pb(OH)2+ NaOH

Phương trình ion thu gọn

Pb(OH)2 (r) + 2OH- → PbO22- + 2H2O

3. Điều kiện phản ứng Pb(OH)2 tác dụng NaOH

Không có

4. Hiện tượng phản ứng Pb(OH)2 tác dụng NaOH

Đem hòa tan vào dung dịch NaOH dư, thấy chất rắn tan dần

5. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dãy các hợp chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH là:

A. AlCl3, Al2O3, Al(OH)3

B. Al2O3, Al(OH)3, NaHCO3

C. Pb(OH)2, Al2O3, Na2CO3

D. ZnO, Pb(OH)2, NH4Cl

Xem đáp án
Đáp án B

Dãy các hợp chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH là: Al2O3, Al(OH)3, NaHCO3

Phương trình phản ứng hóa học minh họa

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2+ H2O

Câu 2. Dãy gồm những chất hiđroxit lưỡng tính là

A. Ca(OH)2, Pb(OH)2, Zn(OH)2

B. Ba(OH)2, Al(OH)3, Pb(OH)2

C. Zn(OH)2, Al(OH)3, Pb(OH)2

D. Fe(OH)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2

Xem đáp án
Đáp án C

Dãy gồm những chất hiđroxit lưỡng tính là Zn(OH)2, Al(OH)3, Pb(OH)2

Câu 3. Cho 1,91 gam hợp kim Ba, Al vào nước dư chỉ thu được dung dịch chưa duy nhất một muối. Khối lượng Ba là:

A. 3,42 gam.

B. 1,644 gam.

C. 1,37 gam.

D. 2,74 gam

Xem đáp án
Đáp án C Công thức muối Ba(AlO2)2 ⇒ nAl = 2nBa ⇒ mBa = 1,37 gam

Câu 4. Cho các dung dịch axit có cùng nồng độ mol: H2S,HCl, H2SO4, H3PO4, dung dịch có nồng độ H lớn nhất là

A. H2SO4

B. CH3COOH

C. HCl

D. H3PO4

Xem đáp án
Đáp án A

Trong các axit trên: H2SO4; HCl là chất điện li mạnh; H3PO4 là chất điện li yếu.

Trong hai chất điện li mạnh thì H2SO4 là axit hai nấc nên có nồng độ H+ lớn nhất

........................................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Pb(OH)2 + NaOH → Na2PbO2 + H2O, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 6.641
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm