Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng phương trình phản ứng NaOH cộng HCl sản phẩm thu được muối và nước. Nội dung chi tiết tài liệu được cập nhật dưới đây.

1. Phương trình Cl2 ra nước Gia ven

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

nước giaven

2. Điều kiện phản ứng Clo tác dụng với NaOH

Điện phân dung dịch natri clorua NaCl có màng ngăn bằng xốp với điện cực dương bằng than chì và điện cực âm làm bằng sắt.

3. Clo tác dụng với NaOH có hiện tượng gì

Dẫn khí clo vào cốc đựng dung dịch NaOH loãng, nhúng một mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch thu được dung dịch nước Giaven. Giấy quỳ tím bị mất màu.

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây?

A. HCl, HClO, H2O

B. NaCl, NaClO4, H2O

C. NaCl, NaClO, H2O

D. NaCl, NaClO3, H2O

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2: Vì sao nước clo có tính tẩy màu

A. vì khi dẫn khí clo vào nước không xảy ra phản ứng hoá học

B. Vì clo tác dụng với nước tạo nên axit HCl có tính tẩy màu

C. Vì clo hấp phụ được màu

D. Vì clo tác dụng nước tạo nên axit HClO có tính tẩy màu

Xem đáp án
Đáp án D: Vì clo tác dụng nước tạo nên axit HClO có tính tẩy màu

Câu 3. Thành phần của nước clo có chứa những chất nào dưới đây

A. H2O, Cl2, HClO3

B. HCl, HClO

C. Cl2, HCl, HClO2

D. Cl2, HCl, HClO

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Thực hiện thí nghiệm cho Cl2 tác dụng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường, trong phản ứng dưới đây Cl2 đóng vai trò là

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

A. chất nhường proton.

B. chất nhận proton.

C. chất nhường electron cho NaOH.

D. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 5. Trong tự nhiên, clo tồn tại chủ yếu ở dạng nào

A. muối clorua

B. muối natri clorat

C. Axit clohidric

D. Đơn chất

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 6. Để thu được khí clo trong phòng thí nghiệm, người ta thu bằng cách

A. dẫn khí clo vào một bìn úp ngược sẵn

B. dẫn khí clo vào một bình được đậy bằng nút cao su có ống dẫn khí

C. dẫn khí clo vào một bình nút bằng bông được tẩm dung dịch NaOH đặc

D. thu clo bằng cách dời chỗ của nước

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 7. Khí clo có các tính chất nào sau đây?

A. Khí clo có màu vàng luc, tan ít trong nước, không độc

B. Khí clo không màu, mùi sốc, tan ít trong nước, rất độc

C. Khí clo có màu vàng lục, mùi sốc, tan ít trong nước, rất độc.

D. Màu vàng lục, mùi hắc, tan nhiều trong nước, rất độc

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 8. Trong công nghiệp khí clo có thể được sản xuất bằng cách nào sau đây

A. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp

B. điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn xốp

C. dùng khí Flo đẩy Cl2 khỏi dung dịch muối NaCl

D. nhiệt phân muối NH4Cl

Xem đáp án
Đáp án A

...........................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 983
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Phương trình phản ứng Xem thêm