SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình phản ứng SO2 tác dụng Ca(OH)2. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết, câu hỏi bài tập liên quan. Hy vọng giúp ích cho các bạn đọc trong quá trình học tập. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

1. Phương trình phản ứng SO2 ra CaSO3

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

2. Điều kiện để SO2 tác dụng Ca(OH)2 

Nhiệt độ thường

SO2 sẽ tác dụng với nước vôi trong Ca(OH)2, lúc này nước vôi trong hoàn toàn vẩn đục.

3. Bài toán SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2

Do ta không biết sản phẩm thu được là muối nào nên phải tính tỉ lệ T:

Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3↓ + H2O (1)

Ca(OH)2 + 2SO2 → Ca(HSO3)2 (2)

Đặt T = nSO2 : nCa(OH)2

Nếu T ≤ 1: chỉ tạo muối CaSO3

Nếu T = 2: chỉ tạo muối Ca(HSO3)2

Nếu 1 < T < 2: tạo cả muối CaSO3 và Ca(HSO3)2

Hấp thụ SO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaSO3 và Ca(HSO3)2

Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaSO3 và Ca(HSO3)2.

4. Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Dẫn từ từ SO2 vào nước vôi trong cho đến dư, hiện tượng xảy ra là:

A. Nước vôi từ trong hóa đục, rồi lại từ đục hóa trong

B. Nước vôi từ đục hóa trong, rồi lại từ trong hóa đục

C. Nước vôi từ trong hóa đục

D. Nước vôi từ đục hóa trong

Xem đáp án
Đáp án A

Ban đầu toàn bộ SO2 sẽ tác dụng với nước vôi trong Ca(OH)2, lúc này nước vôi trong hoàn toàn vẩn đục.

Ca(OH) + SO2 → CaSO3 + H2O

Nhưng vì dẫn đến dư SO2 nên toàn bộ SO2 dư sẽ tác dụng tiếp tục với dung dịch sau phản ứng tạo thành dung dịch trong suốt, không còn bị vẩn đục.

CaSO3 + H2O + SO2 → Ca(HSO3)2

Các chất còn lại cuối cùng trong dung dịch:

Ca(HSO3)2, H2O và SO2 thôi.

Câu 2. Hòa tan V lít khí SO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH 1,2M thì thu được 10,02 gam hỗn hợp hai muối. Tìm giá trị của V

A. 2,016 lít.

B. 1,344 lít.

C. 0,672 lít.

D. 2,24 lít.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Hấp thụ hoàn toàn 12,8 gam SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là

A. 15,6 gam và 5,3 gam.

B. 18 gam và 6,3 gam.

C. 15,6 gam và 6,3 gam.

D. 18 gam và 5,3 gam.

Xem đáp án
Đáp án C

nSO2 = 0,2 mol; nNaOH = 0,25 mol

Xét tỉ lệ: 1< T = nNaOH/nSO2 < 2

=> phản ứng thu được 2 muối NaHSO3 (a mol) và Na2SO3 (b mol)

Bảo toàn nguyên tố Na:

nNaOH = nNaHSO3 + 2.nNa2SO3 => a + 2b = 0,25 (1)

Bảo toàn nguyên tố S:

nSO2 = nNaHSO3 + nNa2SO3 => a + b = 0,2 (2)

Từ (1) và (2) => a = 0,15 mol; b = 0,05 mol

=>mNaHSO3= 0,15.104 = 15,6 gam; nNa2SO3 = 0,05.126 = 6,3 gam

------------------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 3.994
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm