Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

H2O2 → O2 + H2O

H2O2 → O2 + H2O được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết phương trình phản ứng phân hủy H2O2 tỏa nhiều nhiệt và xảy ra nhanh khi có mặt xúc tác MnO2. Cũng như đưa ra các nội dung câu hỏi liên quan đến tính chất của Hiđro peoxit. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

1. Phương trình điều chế oxi từ H2O2 

2H2O2 \overset{MnO_{2} }{\rightarrow}O2 + 2H2O

2. Điều kiện phản ứng xảy ra 

Hiđro peoxit  Là hợp chất kém bền, dễ bị phân hủy. Phản ứng phân hủy H2O2 tỏa nhiều nhiệt và xảy ra nhanh khi có mặt xúc tác MnO2

3. Hiđro peoxit - Tính chất của Hiđro peoxit 

Là chất lỏng không màu, nặng hơn nước tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào.

Công thức phân tử H2O2 và có cấu tạo dạng H - O - O - H.

Trong H2O2, O có số oxi hóa -1 là mức trung gian giữa -2 và 0 nên H2O2 có cả tính khử và tính oxi hóa.

Là hợp chất kém bền, dễ bị phân hủy. Phản ứng phân hủy H2O2 tỏa nhiều nhiệt và xảy ra nhanh khi có mặt xúc tác MnO2:

2H2O2 → 2H2O + O2

3.1. H2O2 là chất oxi hóa

H2O2 + KNO2 → KNO3 + H2O

H2O2 + 2KI → I2 + 2KOH

3.2. H2O2 là chất khử

Ag2O + H2O2 → 2Ag + H2O + O2

5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5SO2 + K2SO4 + 8H2O

4. Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử?

A . O3

B. H2SO4 đặc

C. SO3

D. H2O2

Xem đáp án
Đáp án D

Chất vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là H2O2

O3, H2SO4 đặc, SO3 chỉ có tính oxi hóa

Câu 2. Trong phản ứng nào sau đây H2O2 đóng vai trò chất khử?

A. H2O2 + KI → I2 + KOH

B. H2O2 + KCrO2 + KOH → K2CrO4 + H2O

C. H2O2 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

D. H2O2 + Cl2 → O2 + HCl

Xem đáp án
Đáp án D

H2O2 đóng vai trò chất khử khi tác dụng với chất oxi hóa => nguyên tử O trong H2O2 có số oxi hóa tăng tạo thành O2 => chỉ có phản ứng : H2O2 + Cl2 → O2 + HCl thỏa mãn

---------------------------------

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích H2O2 → O2 + H2O. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm