NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng phản ứng nhiệt phân NaHCO3 ra Na2CO3, kèm theo câu hỏi bài tập vận dụng liên quan. Giúp củng cố nâng cao kiến thức. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng nhiệt phân NaHCO3

2NaHCO3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Na2CO3 + CO2 + H2O

2. Điều kiện phản ứng xảy ra phản ứng nhiệt phân NaHCO3

Nhiệt độ cao.

3. Thông tin thêm về NaHCO3

NaHCO3 là chất rắn màu trắng, ít tan trong nước dễ bị nhiệt phân hủy tạo ra Na2CO3 và khí CO2

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là:

A. Na2CO3, CO2, H2O.

B. Na2O, CO2, H2O.

C. NaOH, CO2, H2O

D. NaOH, CO2, H2.

Xem đáp án
Đáp án A: 2NaHCO3 \overset{t^{o} }{\rightarrow} Na2CO3 + CO2 + H2O

Câu 2.  Nhiệt phân hoàn toàn 16,8 gam NaHCO3, thu được m gam Na2CO3. Giá trị của m là

A. 21,2.

B. 12,4.

C. 13,2.

D. 10,6.

Xem đáp án
Đáp án

2NaHCO3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Na2CO3 + H2O + CO2

Theo PTHH: nNa2CO3 = 0,5.nNaHCO3 = 0,5(16,8/84) = 0,1 mol

=> m = mNa2CO3 = 0,1.106 = 10,6 gam

Đáp án D

Câu 3. Trường hợp không xảy ra phản ứng với NaHCO3 khi

A. tác dụng với CO2

B. tác dụng với axit

C. đun nóng

D. tác dụng với kiềm

Xem đáp án
Đáp án A

NaHCO3 tác dụng với kiềm: NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O.

Đun nóng NaHCO3: 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

NaHCO3 tác dụng với axit: NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

Câu 4. Chất nào sau đây khi cho vào nước không làm thay đổi pH?

A. NH4Cl.

B. KCl.

C. Na2CO3.

D. HCl.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 5. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2

A. 0,020.

B. 0,030.

C. 0,015.

D. 0,010.

Xem đáp án
Đáp án D

nHCl = 0,03 (mol)

nNa2CO3 = 0,1.0,2 = 0,02 (mol);

nNaHCO3 = 0,1.0,2 = 0,02 (mol)

Khi nhỏ từ từ H+ vào dd hỗn hợp CO32- và HCO3- xảy ra phản ứng:

H+ + CO32- → HCO3- (1)

H+ + HCO3- → CO2 + H2O (2)

=> n­CO2 (2) = ∑nH+ - nCO32- = 0,03 – 0,02 = 0,01 (mol)

Câu 6. Thực hiện thí nghiệm sau: cho mảnh đồng kim loại vào dung dịch HNO3 loãng. Sau phản ứng có hiện tượng gì xảy ra:

A. Không có hiện tượng gì

B. dung dịch có màu xanh, H2 bay ra

C. dung dịch có màu xanh, có khí màu nâu bay ra

D. dung dịch có màu xanh, có khí không màu bay ra, bị hoá nâu trong không khí.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 7. Phản ứng nhiệt phân muối nitrat nào sau đây sai:

A. NH4NO3 \overset{t^{o} }{\rightarrow} N2O + 2H2O

B. 2NaNO3 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2NaNO2 + O2

C. 2AgNO3 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2Ag + 2NO2 + O2

D. 2Fe(NO3)2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2FeO + 4NO2 + O2

Xem đáp án
Đáp án D: 4Fe(NO3)3 → 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

Câu 8. Nung 33,6g hỗn hợp Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 sau phản ứng thu được 2,24 lit khí oxi (đktc). Chất rắn sau khi nung có khối lượng là:

A. 12 g

B. 24 g

C. 34 g

D. 46 g

Xem đáp án
Đáp án A

mkhí = 0,4.46 + 0,1.32 = 21,6 gam

⇒ mchất rắn  = 33,6 – 21,6 = 12 gam)

...........................................

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 632
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Phương trình phản ứng Xem thêm