HCOOH + Cu(OH)2 → Cu2O + CO2 + H2O

HCOOH tác dụng với Cu(OH)2

HCOOH + Cu(OH)2 → Cu2O + CO2 + H2O được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn viết và cân bằng chính xác phương trình phản ứng HCOOH tác dụng Cu(OH)2. Hy vọng thông qua phương trình này các bạn có thể vận dụng vào các dạng bài tập, câu hỏi liên quan. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng HCOOH tác dụng Cu(OH)2

HCOOH + 2Cu(OH)2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} Cu2O + CO2 + 3H2O

2. Điều kiện phản ứng xảy ra 

Nhiệt độ

3. Hiện tượng phản ứng xảy ra khi cho HCOOH tác dụng Cu(OH)2

Dung dịch tạo kết tủa Cu(OH)2 sau khi cho andehit fomic đun nóng nhẹ vào dung dịch tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O.

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Sử dụng hóa chất nào dưới đây để nhận biết 2 dung dịch mất nhãn HCOOH và CH3COOH

A. dung dịch AgNO3/NH3

B. quỳ tím

C. Na2CO

D. NaOH

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2.  Để phân biệt ancol etylic và axit axetic, ta dùng hóa chất nào sau đây:

A. Na

B. Dung dịch AgNO3

C. CaCO3

D. Dung dịch NaCl

Xem đáp án
Đáp án

Câu 3. Trong các dung dịch sau: Fructozơ, glixerol, saccarozo, ancol etylic và tinh bột. Số dung dịch phản ứng được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:

A. 4

B. 5

C. 3

D. 1

Xem đáp án
Đáp án C

...................................

VnDoc đã gửi tới các bạn bộ tài liệu HCOOH + Cu(OH)2 → Cu2O + CO2 + H2O tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.344
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm