Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

FeCl3 + Ba(OH)2 → Fe(OH)3 + BaCl2

FeCl3 + Ba(OH)2 → Fe(OH)3 + BaCl2 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng chính xác phản ứng hóa học giữa muối và bazo. Cụ thể là khi cho FeCl3 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 sau phản ứng thu được kết tủa màu nâu đỏ của Fe(OH)3.

1. Phương trình phản ứng FeCl3 ra Fe(OH)3

2FeCl3 + 3Ba(OH)2 → 2Fe(OH)3 + 3BaCl2

2. Điều kiện phản ứng xảy ra 

Nhiệt độ thường

3. Hiện tượng phản ứng xảy ra khi FeCl3 tác dụng Ba(OH)2

Cho FeCl3 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2. Hiện tượng phản ứng thu được là xuất hiện kết tủa nâu đỏ Fe(OH)3 trong dung dịch.

4. Phương trình ion rút gọn FeCl3+ Ba(OH)2

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

5. Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho dãy các chất: KOH, Ca(NO3)2, SO2, SO3, KHSO4, K2SO3, K2SO4. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án
Đáp án B

Các chất tạo kết tủa với dung dịch BaCl2 là: SO­3, KHSO4, K2SO3, K2­SO4

SO3 + H2O → H2SO4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

BaCl2 + 2KHSO4 → BaSO4↓ + 2HCl + K2SO4

BaCl2 + K2SO3 → 2KCl + BaSO3

BaCl2 + K2SO4 → 2KCl + BaSO4

Câu 4. Phương trình ion rút gọn của phản ứng giữa FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3KCl

A. Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2

B. K+ + Cl- → KCl

C. Không có vì không xảy ra phản ứng

D. Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Cho các dung dịch sau: Ba(OH)2, NaHSO4, K2CO3, Ba(HCO3)2. Đổ lần lượt các dung dịch vào nhau. Số cặp chất phản ứng dudocj với nhau là:

A. 8

B. 6

C. 4

D. 5

Xem đáp án
Đáp án B

+) Ba(OH)2 phản ứng với NaHSO4, K2CO3, Ba(HCO3)2

+) NaHSO4 phản ứng với K2CO3, Ba(HCO3)2

+) K2CO3 phản ứng với Ba(HCO3)2

=> có tất cả 6 phản ứng

Câu 4. Tiến hành thí nghiệm cho dung dịch FeCl3 phản ứng với dung dịch Ba(OH)2. Sau phản ứng có hiện tượng gì

A. Xuất hiện kết tủa trắng rồi tan dần

B. Không có hiện tượng gì xảy ra

C. Xuất hiện kết tủa trắng xanh

D. Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ

Xem đáp án
Đáp án D

Cho FeCl3 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2. Hiện tượng phản ứng thu được là xuất hiện kết tủa nâu đỏ Fe(OH)3 trong dung dịch.

2FeCl3 + 3Ba(OH)2 → 2Fe(OH)3 + 3BaCl2

---------------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn FeCl3 + Ba(OH)2 → Fe(OH)3 + BaCl2. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập môn Hóa Học miễn phí trên Facebook: Hóa Học không khó . Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm