Fe2O3 + HNO3 = Fe(NO3)2 + H2O

Fe2O3 + HNO3 = Fe(NO3)2 + H2O được VnDoc biên soạn là phương trình phản ứng hóa giữa sắt (III) oxit với axit nitric. Ở phản ứng này các bạn học sinh thường viết sai phương trình cho sản phẩm muối sắt IIII sau phản ứng. Mời các bạn tham khảo phương trình dưới đây: 

Fe2O3 + 6HNO3 2Fe(NO3)2 + 3H2O
(rắn, đỏ)

(dung dịch)

(không màu)

  (rắn)

(lỏng)

(không màu)

160 63   180 18

1. Điều kiện phản ứng Fe2O3 và dung dịch HNO3

Không có

2. Cách thực hiện phản ứng Fe2O3 và dung dịch HNO3

cho Fe2O3 tác dụng với axit nitric

3. Hiện tượng nhận biết

Chất rắn màu đen Sắt III Oxit (Fe2O3) tan dần.

4. Bài tập liên quan 

Câu 1. Chất nào dưới đây phản ứng với Fe tạo thành hợp chất Fe(II)?

A. Cl2

B. dung dịch HNO3 loãng

C. dung dịch AgNO3

D. dung dịch HCl đặc

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2. Dãy các phi kim nào sau đây khi lấy dư tác dụng với Fe thì chỉ oxi hoá Fe thành Fe(III)?

A. Cl2, O2, S

B. Cl2, Br2, I2

C. Br2, Cl2, F2

D. O2, Cl2, Br2

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Cho 2,24 gam Fe tác dụng với oxi, thu được 3,04 gam hỗn hợp X gồm 2 oxit. Để hoà tan hết X cần thể tích dung dịch HCl 2M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Dãy các chất và dung dịch nào sau đây khi lấy dư có thể oxi hoá Fe thành Fe(III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 5. Dung dịch FeSO4 không làm mất màu dung dịch nào sau đây ?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Xem đáp án
Đáp án D

.........................

Các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu tại đây

VnDoc đã gửi tới bạn Fe2O3 + HNO3 = Fe(NO3)2 + H2O được VnDoc biên soạn. Nội dung tài liệu giúp các bạn biết cách viết và cân bằng phương trình phản ứng khi cho Fe2O3 tác dụng với HNO3, từ đó có thể nhận biết hiện tượng sau phản ứng. 

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.078
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Phương trình phản ứng Xem thêm