C + H2 → C2H2

Điều chế axetilen

C + H2 → C2H2 là phương trình điều chế axetilen C2H2 từ phản ứng tổng hợp trực tiếp C và H2 ở nhiệt độ cao. Dưới đây là chi tiết phương trình hóa học điều chế C2H2. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình điều chế C2H2 từ C và H2

C + H2 \overset{3000^{\circ } C}{\rightarrow} C2H2

2. Điều kiện phương trình phản ứng xảy ra 

Điều kiện: Nhiệt độ

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Tính chất vật lý của axetilen là

A. chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

B. chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

C. chất khí không màu, không mùi, tan tốt trong nước, nhẹ hơn không khí .

D. chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có

A. một liên kết đơn.

B. một liên kết đôi

C. một liên kết ba.

D. hai liên kết đôi.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Hãy cho biết trong các chất sau: C2H4, C3H4, C2H6, C2H2 có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch brom?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây?

A. Phản ứng cộng với dung dịch brom.

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cộng với hiđro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 5. Khí X có tỉ khối đối với oxi là 0,8125. Khí X là

A. C2H2.

B. C2H4.

C. C2H6.

D. CH4.

Xem đáp án
Đáp án A

..........................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn C + H2 → C2H2. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.793
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm