Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O là phản ứng oxi hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này nằm trong nội dung các bài học, Hóa học 10 Cân bằng phản ứng oxi hóa khử và Hóa học 11 Bài 9: Axit nitric và muối nitrat .... cũng như các dạng bài tập về cân bằng phản ứng oxi hóa khử và axit.

Hy vọng tài liệu này có thể giúp các bạn viết và cân bằng phương trình một cách nhanh và chính xác hơn.

3Mg + 8HNO3 3Mg(NO3)2 + 3NO + 4H2O
(rắn) (dung dịch)   (rắn)

(khí)

(không màu)

(lỏng)

(không màu)

M = 24 M = 63   M = 148 M = 30 M = 18

1. Điều kiện phản ứng Mg tác dụng với dung dịch HNO3

Điều kiện: Không có

2. Cách tiến hành phản ứng cho Mg tác dụng với dung dịch HNO3

Cho miếng Mg tác dụng với dung dịch axit nitric HNO3.

3. Hiện tượng Hóa học

Hiện tượng sau phản ứng thoát ra khí không màu NO hóa nâu trong không khí.

4. Bài tập minh họa

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg vào dung dịch HNO3 loãng sau phản ứng thu được khí không màu hóa nâu trong không khí (sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí thu được ở đktc là:

A. 2,24 

B. 4,48

C. 3,36 

D. 8,96

Câu 2: Dãy chất nào dưới đây không phản ứng với HNO3 đặc nguội

A. Zn, Al, Cu

B. Cu, Fe, Al

C. Fe, Cr, Al

D. Ag, Cu, Fe

Câu 3. Trong một bình nước có chứa 0,02 mol Na+, 0,04 mol Ca2+, 0,01 mol Mg2+; 0,06 mol HCO3-; 0,02 mol Cl-. Đun sôi nước trong bình cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nước thu được còn lại trong bình là:

A. Nước cứng có tính cứng tạm thời

B. Nước cứng có tính cứng toàn phần

C. Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu

D. Nước mềm

Câu 4. Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A và B thuộc phân nhóm chính nhóm II, ở 2 chu kỳ liên tiếp. Cho 2,56 gam X tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu được là

A. 6,02 gam

B. 6,11 gam

C. 9,66 gam

D. 3,01 gam

Câu 5. Cho 0,896 lít CO2 hấp thụ hết vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M thu được m gam kết tủa. Giá trị m là:

A. 1,182.

B. 0,788.

C. 2,36.

D. 3,94

Đáp án

1.A 2.C 3.D 4.C 5.D

VnDoc đã gửi tới bạn phương trình Mg+ HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là phương trình oxi hóa khử được VnDoc biên soạn, khi cho Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng thấy thoát ra khí không màu NO, hóa nâu trong không khí. Hy vọng tài liệu giúp các viết và cân bằng đúng phương trình phản ứng.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đánh giá bài viết
1 1.293
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Phương trình phản ứng Xem thêm