C2H4 + O2 → CO2 + H2O

Phản ứng cháy của etilen

C2H4 + O2 → CO2 + H2O được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc là phương trình phản ứng cháy của etilen. Hy vọng giúp ích cho bạn đọc trong quá trình học tập và làm giải các dạng bài tập. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng cháy của etilen

C2H4 + 3O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow}  2CO2 + 2H2O

2. Điều kiện phản ứng xảy ra Etilen ra CO2

Nhiệt độ

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế etilen bằng cách:

A. đun C2H5OH ở nhiệt độ cao.

B. đun C2H5OH với H2SO4 đặc ở 170oC.

C. đun C2H5OH với H2SO4 đặc ở 140oC.

D. đun C2H5OH với dung dịch KMnO4.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn m gam etilen thu được sản phẩm là H2O và CO2. Dẫn toàn bộ sản phẩm qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư (Ca(OH)2), sau phản ứng thu được 6 gam kết tủa. Gía trị của m là:

A. 0,42 gam

B. 0,84 gam

C. 1,14 gam

D. 1,53 gam

Xem đáp án
Đáp án B

C2H4 + 3O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2CO2 + 2H2O (1)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (2)

nCaCO3 = 6/100 = 0,06 mol

Số mol CO2 ở phương trình (1) = số mol CO2 ở phương trình (2) = số mol CaCO3 = 0,06 (mol)

Theo (1): nC2H4 = 1/2.nCO2 = 1/2.0,06 = 0,03 mol

=> mC2H4 = 0,03.28 = 0,84 (g)

Câu 3. Để nhận biết ra từng khí sau: C2H4; CH4; CO2 có thể sử dụng lần lượt các hóa chất là

A. dung dịch nước Br2, lưu huỳnh đioxit.

B. KOH; dung dịch nước Br2.

C. NaOH; dung dịch nước Br2.

D. Ca(OH)2; dung dịch nước Br2.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Phản ứng hóa học đặc trưng của etilen là:

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng oxi hóa – khử.

D. Phản ứng phân hủy.

Xem đáp án
Đáp án B

.............................

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: C2H4 + O2 → CO2 + H2O. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để thuận tiện cho các bạn học sinh trong quá trình trao đổi cũng như cập nhật thông tin tài liệu mới nhất, mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 2
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Phương trình phản ứng Xem thêm