Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2

C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2 được VnDoc biên soạn là phản ứng phenol tác dụng với Na là một trong các tính chất hóa học của phenol. Cũng như đưa ra các nội dung liên quan đến phản ứng C6H5Br ra C6H5ONa, kèm theo các dạng câu hỏi bài tập về phenol. Mời các bạn tham khảo chi tiết phương trình phản ứng dưới đây.

1. Phương trình phản ứng C6H5OH+ Na

C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2H2

2. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa C6H5OH và Na

Nhiệt độ thường

3. Tính chất hóa học của Phenol 

3.1. Tác dụng với kim loại kiềm

C6H5OH + Na → C6H5ONa (Natri phenolat) + 1/2 H2

3.2. Tác dụng với bazo mạnh tạo muối phenolate

C6H5OH (rắn, không tan) + NaOH → C6H5ONa (tan, trong suốt) + H2O

→ Phenol có tính axit, tính axit của phenol rất yếu; dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.

Chú ý: tính axit yếu, không làm đổi màu quỳ tím, thứ tự: nấc II của H2CO3 < phenol < nấc I của H2CO3.

⇒ Có phản ứng:

C6H5ONa (dd trong suốt) + H2O + CO2 → C6H5OH (vẩn đục) + NaHCO3

C6H5OH + Na2CO3 → C6H5ONa + NaHCO3

3.3. Tính chất của nhân thơm - Phản ứng thế H ở vòng benzen

Thế Brom: Phenol tác dụng với dung dịch brom tạo 2,4,6 – tribromphenol kết tủa trắng:

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Phản ứng này dùng để nhận biết phenol khi không có mặt của anilin. Phenol tham gia phản ứng thế brom dễ hơn benzen do có nhóm OH đẩy e làm tăng mật độ electron trong vòng benzen.

Thế Nitro: Phenol tác dụng với HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc, nóng tạo 2,4,6 – trinitrophenol (axit picric):

C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH + 3H2O

4. Bài tập vận dụng liên quan phenol 

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

Phenol có phản ứng este hóa tương tự ancol

Phenol có tính axit mạnh hơn etanol

Tính axit của phenol yếu hơn H2CO3

Phenol trong nước cho môi trường axit yếu, quỳ tím hóa đỏ

A. 1, 2

B. 2, 3

C. 3, 1

D. 1, 2, 3, 4

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2: Phenol tác dụng được với dung dịch nước brom là do:

A. Nhóm -OH hút electron

B. Cặp electron tự do trên oxi liên hợp vào nhân thơm làm giàu mật độ electron ở các vị trí ortho và para

C. Phenol là một axit hay còn gọi là axit phenic

D. Nhóm -OH thể hiện tính bazo

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3: Phản ứng nào sau đây là đúng?

A. 2C4H5ONa + CO2 + H2O → 2C6H5OH + Na2CO3

B. C6H5OH + HCl → C6H5Cl + H2O

C. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4: Cho hợp chất X có công thức phân tử C6H6O2. Biết X tác dụng với dung dịch KOH theo tỉ lệ mol 1: 2. Số đồng phân cấu tạo của X là:

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 5: Trong công nghiệp, phenol được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?

A. Từ nguyên liệu ban đầu là benzen điều chế ra phenol

B. Nhựa than đá cho tác dụng với dung dịch kiềm rồi sục CO2 vào dung dịch, tách lấy phenol

C. Tiến hành oxi hóa cumen thu sản phẩm là phenol

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 6. Cho các phát biểu sau về phenol:

(1) phenol tan nhiều trong nước lạnh;

(2) phenol có tính axit nhưng phenol không làm đổi màu quỳ tím;

(3) phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc;

(4) nguyên tử H trong benzen dễ bị thế hơn nguyên tử H trong vòng benzen của phenol;

(5) cho nước brom vào phenol thấy xuất hiện kết tủa.

Số phát biểu đúng là

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Xem đáp án
Đáp án B

Các phát biểu đúng là:

(2) phenol có tính axit nhưng phenol không làm đổi màu quỳ tím;

(3) phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc;

(5) cho nước brom vào phenol thấy xuất hiện kết tủa.

Câu 7. Cho các phát biểu sau:

(a) Phenol (C6H5-OH) là một ancol thơm.

(b) Phenol tác dụng với dung dịch natri hidroxit tạo thành muối tan và nước.

(c) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen.

(d) Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ do nó có tính axit.

(e) Hợp chất C6H5-CH2-OH là phenol.

Số phát biểu đúng là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Xem đáp án
Đáp án D

(a) sai. C6H5OH có nhóm OH gắn trực tiếp với vòng thơm nên thuộc loại hợp chất phenol.

(b) đúng.

Phương trình hóa học

C6H5OH + Na → C6H5ONa (muối tan) + H2O

(c) đúng. Do ảnh hưởng của nhóm OH lên vòng benzen.

(d) sai vì phenol có tính axit rất yếu không làm đổi màu quỳ tím.

(e) sai vì C6H5CH2OH có nhóm OH không đính trực tiếp vào vòng benzen nên không phải phenol.

⟹ 2 phát biểu đúng

......................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm