NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O

NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng phương trình phản ứng phân hủy amoni hidrocacbon  ngay ở nhiệt độ thường giải phóng khí NH3 và khí CO2. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng NH4HCO3 ra NH3

NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O

2. Điều kiện phản ứng NH4HCO3 ra CO2

Nhiệt độ

3. Hiện tượng phân hủy NH4HCO3 

NH4HCO3  bị phân hủy dần dần giải phóng khí NH3 và khí CO2.

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho  một muối M tác dụng với dung dịch KOH dư sinh ra khí có mùi khai, tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh ra kết tủa trắng không tan trong HNO3. X là muối nào?

A. (NH4)2CO3

B. (NH4)2SO3

C. NH4HSO4

D. (NH4)3PO4

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Thực hiện thí nghiệm sau: cho từ từ dung dịch (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. Sau phản ứng quan sát được hiện tưởng gì xảy ra?

A. Có kết tủa trắng

B. Không có hiện tượng

C. Có khí mùi khai bay lên

D. Có khí mùi khi bay lên và có kết tủa keo trắng

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Có thể nhận biết NH3 bằng thuốc thử nào sau đây?

A. Quỳ tím ẩm

B. NaOH

C. H2SO4

D. Br2

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4. Cho các muối sau: MgCO3, BaCO3, Ca(HCO3)2, NaHCO3,  Na2CO3, K2CO3. Số muối bị nhiệt phân hủy là

A. 6

B. 4

C. 5

D. 3

Xem đáp án
Đáp án C

...............................

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O, tài liệu hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình phản ứng phân hủy muối amoni hidrocacbonat để tạo ra khí NH3 và khí CO2.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn tham gia: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 danh riêng cho lớp 11, để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 107
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Phương trình phản ứng Xem thêm