Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phương trình điện li CH3COONa

Phương trình điện li CH3COONa được VnDoc gửi tới bạn đọc là phương trình điện li CH3COONa, nội dung tài liệu hướng dẫn bạn đọc viết phương trình điện li CH3COONa cũng như làm các dạng bài tập câu hỏi liên quan. Mời các bạn tham khảo.

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số nội dung câu hỏi liên quan:

1. Viết phương trình điện li của CH3COONa

CH3COONa →CH3COO+ Na+

2. CH3COONa là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3

Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,...

Hầu hết các muối như: CH3COONa, NaCl, NaNO3, KCl,....

Phương trình điện li của chất điện li mạnh sử dụng mũi tên 1 chiều (→)

3. Một số phương trình điện li quan trọng

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. CH3COOH

B. HF

C. CH3COONa

D. Sn(OH)2

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Dãy các chất điện li mạnh?

A. NaCl, CH3COONa, HBr, NaOH.

B. NaCl, CH3COOH, HCl, KOH.

C. NaCl, CH3COOH, HCl, CH3COONa.

D. CuSO4, H2S, H2SO4, CH3COONa.

Xem đáp án
Đáp án A

Dãy các chất điện li mạnh là: NaCl, CH3COONa, HBr, NaOH.

Câu 3. Dung dịch nào sau đây không dẫn điện được?

A. HCl

B. C6H12O6

C. NaCl

D. CH3COONa

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Dãy gồm các chất điện li yếu là

A. H2S, H3PO4, CH3COOH, Mg(OH)2.

B. BaSO4, H2S, CH3COONa, HCl

C. Na2SO3, CH3COONa, BaCl2, CH3COOH.

D. CuSO4, NaCl, HCl, CH3COONa.

Xem đáp án
Đáp án A

Dãy gồm các chất điện li yếu là H2S, H3PO4, CH3COOH, Mg(OH)2.

Phương trình điện li minh họa

H2S ⇄ H+ + HS

HS ⇆ H+ +S2−

H3PO4 \rightleftharpoons H+ + H2PO4

H2PO4\rightleftharpoons H+ + HPO42−

HPO42- \rightleftharpoonsH+ + PO43-

CH3COOH ⇔ CH3COO + H+

Mg(OH)2 ↔ Mg2+ + 2OH

Câu 5. Dãy nào sau đây đều gồm những chất điện li mạnh:

A. H2SO4,Na2SO4,Ba(OH)2,HgCl2,CH3COOH

B. FeCl3,Al(OH)3,Ca(NO3)2 ,HClO4 ,Mg(OH)2

C. NaH2PO4,HNO3,HClO, Fe2(SO4)3,H2S

D. NaOH,CH3COONa, HCl, MgSO4, Na2CO3

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy gồm những chất điện li mạnh: NaOH,CH3COONa, HCl, MgSO4, Na2CO3

Câu 6. Đặc điểm phân li Al(OH)3 trong nước là

A. theo kiểu bazơ.

B. vừa theo kiểu axit vừa theo kiểu bazơ.

C. theo kiểu axit.

D. vì là bazơ yếu nên không phân li.

Xem đáp án
Đáp án B

Đặc điểm phân li Al(OH)3 trong nước là vừa theo kiểu axit vừa theo kiểu bazơ.

Phương trình điện li minh họa

Al(OH)3 ⇆ Al3+ + 3OH-

Al(OH)3 ⇆ H+ + AlO2- + H2O

...................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li CH3COONa. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11,  đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm