NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + NH3 + H2O

NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + NH3 + H2O được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình phản ứng khi NH4NHO3 tác dụng Ba(OH)2. Hy vọng giúp ích cho bạn đọc trong quá trình học tập. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng NH4NHO3 tác dụng Ba(OH)2

2NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2NH3↑ + 2H2O

2. Phương trình ion rút gọn NH4NHO3 tác dụng Ba(OH)2

NH4+ + OH → NH3 + H2O

3. Điều kiện NH4NHO3 tác dụng Ba(OH)2

Cho NH4Cl tác dụng với dung dịch NaOH, điều kiện: Nhiệt độ

4. Hiện tường phản ứng khi cho NH4NHO3 tác dụng Ba(OH)2

Khi cho NH4Cl tác dụng với dung dịch Ba(OH)2, xuất hiện bọt khí có mùi khai do khí Amoniac (NH3) sinh ra

5. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho quỳ tím vào dung dịch NH3 1M, quỳ tím chuyển sang màu gì?

A. Xanh.

B. Đỏ.

C. Không đổi màu.

D. Hồng.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Khí N2O là sản phẩm của phản ứng nhiệt phân muối nào sau đây?

A. NaNO3.

B. NH4NO3.

C. NH4NO2.

D. Cu(NO3)2.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Có 4 dung dịch đựng trong 4 lọ mất nhãn là: (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4, KOH. Nếu chỉ được phép sử dụng một thuốc thử để nhận biết 4 dung dịch trên, có thể dùng dung dịch:

A. AgNO3

B. Ba(OH)2

C. KOH

D. BaCl2

Xem đáp án
Đáp án B

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

Cho dung dịch Ba(OH)2 vào 4 dung dịch trên:

Dung dịch làm xuất hiện kết tủa trắng và khí có mùi khai thì đó là (NH4)2SO4

(NH4)2SO4+ Ba(OH)2 → BaSO4↓+ 2NH3↑+ 2H2O

Dung dịch nào xuất hiện chất khí mùi khai thì đó là NH4Cl

2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2+ 2NH3↑ + 2H2O

Dung dịch nào xuất hiện kết tủa trắng thì đó là Na2SO4

Ba(OH)2+ Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaOH

Không có hiện tượng gì thì đó là NaOH

Câu 4. Cho 1,605 gam NH4Cl tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, đun nóng thu được một sản phẩm khí. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí trên vào dung dịch chứa 3,92 gam H3PO4. Muối thu được là:

A. NH4H2PO4

B. (NH4)2HPO4

C. (NH4)3PO4

D. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4

Xem đáp án
Đáp án A

2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2+ 2NH3+ 2H2O

Ta có: nNH3= nNH4Cl= 0,03 mol; nH3PO4= 0,04 mol

Ta thấy T= nNH3/ nH3PO4= 0,03/ 0,04= 0,75 <1

→Muối thu được là NH4H2PO4

NH3+ H3PO4 → NH4H2PO4

...................................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + NH3 + H2O, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 7.478
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm