CO2 + NaOH → NaHCO3

CO2 + NaOH → NaHCO3 được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết phương trình phản ứng CO2 tác dụng với dung kiềm, sản phẩm sau phản ứng thu được sẽ dựa vào tỉ lệ số mol CO2 và dung dịch kiềm.

1. Phương trình phản ứng NaOH ra NaHCO3

CO2 + NaOH → NaHCO3

2. Điều kiện phản ứng CO2 ra NaHCO3 

Khi cho CO2 tác dụng với dung dịch NaOH đều xảy ra 3 khả năng tạo muối:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1)

CO2 + NaOH → NaHCO3 (2)

Đặt T = nNaOH/nCO2

Nếu T = 2 : chỉ tạo muối Na2CO3

Nếu T = 1 : chỉ tạo muối NaHCO3

Nếu 1 < T < 2 : tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3

Như vậy để xảy ra phương trình phản ứng (1) thì T = 2

Để phản ứng CO2 tác dụng NaOH ra muối NaHCO3 thì số mol của NaOH và CO2 bằng nhau

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dẫn khí CO2 qua dung dịch nước vôi trong từ từ cho đến dư thấy có hiện tượng

A. tạo thành kết tủa màu trắng sau đó kết tủa tan tạo dung dịch trong suốt.

B. tạo thành kết tủa màu vàng sau đó kết tủa tan tạo dung dịch màu nâu.

C. tạo thành dung dịch có màu vàng.

D. tạo thành dung dịch có màu nâu đỏ.

Xem đáp án
Đáp án A

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

CO2 + H2O + CaCO3 → Ca(HCO3)2

Dẫn khí CO2 qua dung dịch nước vôi từ từ cho đến dư thấy có hiện tượng tạo thành kết tủa màu trắng sau đó kết tủa tan tạo dung dịch trong suốt.

Câu 2.  Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng thu được muối

A. Na2CO

B. NaHCO

C. NaHCO3 và NaHCO3

D. Na2CO3 dư NaOH

Xem đáp án
Đáp án B

,nCO2 = 0,02 mol ; nNaOH = 0,2 mol

Xét tỉ lệ là 1:1 phản ứng chỉ tạo ra muối axit

NaOH + CO2→ NaHCO3

Câu 3. Phản ứng giữa hai chất nào dưới đây không tạo thành khí lưu huỳnh đioxit?

A. Na2SO3 và HCl

B. Na2SO3 và Ca(OH)2

C. S và O2

D. FeS2 và O

Xem đáp án
Đáp án B

A. Na2SO3 và HCl

Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2 + H2O

B. Na2SO3 và Ca(OH)2

Ca(OH)2 + Na2SO3 → CaSO3 + 2 NaOH

C. S và O2

S + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} SO2

D. FeS2 và O2

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

Câu 4. Để nhận biết dung dịch NaOH và dung dịch Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là:

A. Phenolphtalein

B. Quỳ tím

C. dung dịch H2SO4

D. dung dịch HCl

Xem đáp án
Đáp án C

Để phân biệt NaOH và Ba(OH)2 ta dùng dung dịch H2SO4

NaOH không có hiện tượng gì còn Ba(OH)2 tạo kết tủa màu trắng

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

.............................................

Đây nội dung tài liệu hướng dẫn bạn đọc viết phương trình phản ứng CO2 tác dụng NaOH ra NaHCO3. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn phương trình hóa học CO2 + NaOH → NaHCO3, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo thêm Hóa lớp 12, Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 10.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập Lớp 12. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đánh giá bài viết
6 4.489
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm