NO2 + O2 + H2O → HNO3

NO2 + O2 + H2O → HNO3 là phản ứng hóa học, được VnDoc biên soạn, đối với phương trình Hóa học nhiều bạn học sinh còn lúng túng không biết NO2 tạo ra HNO3 bằng cách nào, dưới đây VnDoc đã biên soạn, cân bằng phương trình đầy đủ kèm bài tập củng cố đi kèm.

Hy vọng có thể giúp các bạn viết và cân bằng phương trình một cách nhanh và chính xác hơn.

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

4NO2+ O2+ 2H2O4HNO3

(khí)

(màu nâu)

(khí)

(không màu)

(lỏng)

(không màu)

(dung dịch)

(không màu)

M = 46M = 32M = 18M = 63 

1. Điều kiện để NO2 ra HNO3

Không có

2. Cách tiến hành phản ứng để NO2 ra HNO3

Cho NO2 tác dụng với O2 và hơi nước trong không khí

3. Hiện tượng Hóa học

Khi cho NO2 tác dụng với O2 và hơi nước tạo ra axit nitric

4. Bài tập minh họa

Câu 1. Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không khí?

A. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt ngoài không khí

B. Sự quang hợp của cây xanh trong tự nhiên

C. Sự cháy của than, củi, bếp ga

D. Sự hô hấp của động vật con người

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit?

A. CO

B. N2O5

C. P2O5

D. NO

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Dãy kim loại nào dưới đây không phản ứng với HNO3 đặc nguội

A. Al, Zn, Fe

B. Al, Cr, Fe

C. Cu, Ag, Cr

D. Cu, Cr, Fe

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Khí nào dưới đây gây ra hiện tượng mưa axit?

A. H2

B. NH3

C. CH4

D. SO2

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 5. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế HNO3 từ?

A. NH3 và O2

B. NaNO3 và H2SO4 đặc

C. NaNO3 và HCl đặc

D. NaNO2 và H2SO4 đặc.

Xem đáp án
Đáp án NaNO3tinh thể và H2SO4đặc \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} NaHSO4 + HNO3

Câu 6. Đem nung hỗn hợp A gồm: x mol Fe và 0,15 mol Cu, trong không khí một thời gian, thu được 63,2 gam hỗn hợp B, gồm hai kim loại trên và hỗn hợp các oxit của chúng. Đem hòa tan hết lượng hỗn hợp B trên bằng dung dịch HNO3 đậm đặc, thì thu được 0,6 mol NO2. Trị số của x là:

A. 0,7 mol

B. 0,6 mol

C. 0,5 mol

D. 0,4 mol

Xem đáp án
Đáp án A

nO = y mol; nFe = x mol

56x + 0,15.64 + 16y = 63,2 (1);

3x + 0,15.2 = 2y + 0,6 (2)

Từ 1, 2 => x = 0,7 và y = 0,9

Câu 7. Đốt cháy 56g bột Fe trong bình đựng O2 thu được m hỗn hợp X gồm 4 chất rắn. Hoà tan hỗn hợp X bằng dung dịch HNO3 vừa đủ thu được 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác của N+5). Tỉ khối của Y so với H2 bằng 19,8. Thể tích m là:

A. 67,2

B. 73,6

C. 50,98

D. 84,7

Xem đáp án
Đáp án B

MY = 19,8.2 = 39,6; nNO/nNO2 = 2/3; => nNO = 0,2 và nNO2 = 0,3 mol; nO = a

1.3 – 2a = 0,2.3 + 0,3 => a = 1,1 mol => m = 56 + 1,1.16 = 73,6 gam

Câu 8. Cho 30 gam hỗn hợp X gồm: Fe; FeO; Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư được 5,6 lít khí NO (đktc, sp khử duy nhất) và dung dịch Y. Số mol của HNO3 đã phản ứng là:

A. 1 mol

B. 1,45 mol

C. 1,6 mol

D. 1,35 mol

Xem đáp án
Đáp án

Quy đổi 30 gam hỗn hợp X thành Fe, và O. Gọi x, y lần lượt là số mol của Fe và O =>

56x + 16y = 30 (1);

3x – 2y = 0,25.3 (2);

Từ 1, 2 => x = 0,45 và y = 0,3; nHNO3 = 4.nNO + 2nO = 4.0,25 + 2.0,3 = 1,6 mol

Câu 9.  Trong công nghiệp người ta sản xuất khi nitơ bằng cách nào dưới đây?

A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

B. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà.

C. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí.

D. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 10. Axit HNO3 phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

A. NH3, Al2O3, Cu2S, BaSO4.

B. Cu(OH)2, BaCO3, Au, Fe2O3.

C. CuS, Pt, SO2, Ag.

D. Fe(NO3)2, S, NH4HCO3, Mg(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án D

3Fe(NO3)2 + 4HNO3 ⟶ 2H2O + NO + 3Fe(NO3)3

6HNO3 + S ⟶ 2H2O + H2SO4 + 6NO2

NH4HCO3 + HNO3 → NH4NO3 + H2O + CO2

Mg(OH)2 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + 2H2O

Câu 11. Cho 23,2 gam muối FeCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 được hỗn hợp khí CO2, NO và dung dịch X. Khi thêm dung dịch HCl (dư) vào dung dịch X, thì dung dịch thu được hòa tan tối đa bao nhiêu bột đồng kim loại, biết rằng có khí NO bay ra?

A. 64 gam.

B. 7,2 gam.

C. 16 gam.

D. 32 gam.

Xem đáp án
Đáp án A

nFeCO3 = 0,2 mol ⇒ Fe(NO3)3 = 0,2 mol ⇒ nNO3- = 0,6 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO + 4H2O

nCu = 3/2. nNO3- = 0,9 mol

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

nCu = 1/2. nFe3+ = 0,1

⇒ ∑nCu = 1 ⇒ mCu = 64 gam

......................

VnDoc đã gửi tới bạn phương trình hóa học NO2 + O2 + H2O → HNO3. Với phương trình hóa học này các em lưu ý chất tham ra cần có O2 và H2O thì NO2 mới tạo ra được axit nitric HNO3. Chúc các bạn học tập tốt.

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn phương trình hóa học NO2 + O2 + H2O → HNO3, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đánh giá bài viết
1 3.843
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Phương trình phản ứng Xem thêm