Phương trình điện li NaNO3

Phương trình điện li của NaNO3

Phương trình điện li của NaNO3 được Vndoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết phương trình điện li của dung dịch muối nitrat từ đó giúp các bạn vận dụng tốt vào làm bài tập, câu hỏi liên quan đến điện li NaNO3. Mời các bạn tham khảo. 

1. Viết phương trình điện li của NaNO3

NaNO3 → H+ + NO3-

2. NaNO3 là chất điện li mạnh 

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, HClO4,..... hay các bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ba(OH)2… và

Hầu hết các muối: NaCl, NaNO3, KCl, MgCl2,..............

Thí dụ: NaNO3→ Na+ + NO3-

3. Một số phương trình điện li

3. Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là

A. NaOH, NaCl, H2SO3.

B. Na2S, Zn(OH)2, AgCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3.

D. HCl, NaNO3, NaOH.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2. Axit nào sau đây là axit một nấc?

A. H2SO4

B. H2CO3

C. HOOH

D. H3PO4

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Phản ứng hóa học nào sau đâycó phương trình ion thu gọn là H+ + OH- → H2O?

A. HCl + NaOH → H2O + KCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + Ba(NO3)2 → 2HNO3 + BaSO4

D. H2SO4 + Ba(OH)2 → 2H2O + BaSO4

Xem đáp án
Đáp án B

.........................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li của NaNO3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 12.510
Sắp xếp theo

Phương trình phản ứng

Xem thêm