NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3 + NaCl

NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3 + NaCl được VnDoc biên soạn là phương trình phản ứng khi cho NaAlO2 tác dụng dung dịch HCl sau phản ứng có kết tủa trắng keo xuất hiện nếu dung dịch HCl dư thì kết tủa tan hết. Hy vọng thông qua nội dung phương trình phản ứng, bạn đọc có thể viết và cân bằng chính xác phản ứng, từ đó vận dụng vào giải các dạng câu hỏi bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

1. Phương trình hóa học NaAlO2 tác dụng dung dịch HCl

NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3 + NaCl

2. Điều kiện phản ứng xảy ra NaAlO2 + HCl

Nhiệt độ thường

3. Cách thực hiện phản ứng NaAlO2 + HCl

Cho từ từ vừa đủ dung dịch axit HCl vào dung dịch muối NaAlO2 tạo kết tủa keo trắng Al(OH)3 và dung dịch muối NaCl.

Nếu dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 kết tủa bị hoà tan dần cho đến hết.

3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho dần dần đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2,sau phản ứng hiện tượng quan sát được là:

A. Có kết tủa trắng keo xuất hiện, kết tủa không tan.

B. Không có hiện tượng gì

C. Có kết tủa trắng keo xuất hiện

D. Có kết tủa trắng keo xuất hiện, sau đó kết tủa tan hết.

Xem đáp án
Đáp án D

Phương trình phản ứng hóa học xảy ra

HCl + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3↓ + NaCl

Al(OH)3 + 3HCl (dư) → AlCl3 + 3H2O.

Vậy cho dần dần đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2, sau phản ứng hiện tượng quan sát được là có kết tủa trắng keo xuất hiện, sau đó kết tủa tan hết.

Câu 2. Kim loại tác dụng với dung dịch HCl và tác dụng với khí Cl2 đều thu được cùng một muối là

A. Fe

B. Zn

C. Cu

D. Ag

Xem đáp án
Đáp án B

Kim loại tác dụng với dung dịch HCl và tác dụng với khí Cl2 đều thu được cùng một muối là Zn

Loại A vì Fe tác dụng với HCl, Cl2 cho các muối lần lượt là FeCl2, FeCl3

Loại B, D vì Cu không tác dụng với HCl

Câu 3. Công dụng nào sau đây không phải của NaCl?

A. Làm thức ăn cho người và gia súc, gia cầm

B. Làm dịch truyền trong ngành y tế

C. Điều chế Cl2, HCl, nước Javen

D. Khử chua cho đất trồng

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Để điều chế HCl trong công nghiệp, người ta sử dụng phương pháp:

A. Phương pháp sunfat

B. Phương pháp tổng hợp

C. Clo hóa các hợp chất hữu cơ

D. Phương pháp khác

Xem đáp án
Đáp án B

Để điều chế khí HCl trong công nghiệp, người ta sử dụng phương pháp tổng hợp.

Trong công nghiệp, HCl được điều chế bằng phương pháp tổng hợp. Phương trình điều chế như sau:

H2 + Cl2 → 2HCl

........................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3 + NaCl tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
3 3.199
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm