Fe + O2 → Fe3O4

Sắt cháy trong oxi

Fe + O2 → Fe3O4 được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn viết phương trình thí nghiệm đốt sắt trong oxi, sắt cháy mạnh, sáng chói trong oxi, chi tiết nội dung được trình bày rõ ràng ở nội dung tài liệu dưới đây. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình sắt cháy trong oxi 

3Fe + 2O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Fe3O4

2. Điều kiên phản ứng Sắt cháy trong oxi 

Nhiệt độ

3. Hiện tượng phản ứng xảy ra khi đốt cháy sắt trong oxi 

Sắt cháy mạnh, sáng chói, không có ngọn lửa, không có khói, tạo ra các hạt nhỏ nóng chảy màu nâu là sắt oxit sắt từ, công hóa học là Fe3O4.

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với oxi là

A. Mg, Al, C, C2H6

B. Cu, P, Br2, SO2

C. Au, C, S, SO2

D. Fe, Pt, CO, C2H6

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Phương trình hóa học nào sau đây sai?

A. KMnO2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} K + MnO2 + 2O2

B. 2KClO3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2KCl + 3O2

C. 2Cu + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2CuO

D. C2H5OH + 3O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2CO2 + 3H2O

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Cháy mạnh, sáng chói, không có ngọn lửa, không có khói, là hiện tượng của phản ứng

A. C + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CO2

B. 3Fe + 2O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Fe3O4

C. 2Cu + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2CuO

D. 2Zn + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2ZnO

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Tính chất nào sau đây oxi không có

A. Oxi là chất khí

B. Trong các hợp chất, oxi có hóa trị 2

C. Tan nhiều trong nước

D. Nặng hơn không khí

Xem đáp án
Đáp án C

-----------------------------

Trên đây Fe + O2 → Fe3O4 VnDoc đã đưa tới các bạn một tài liệu rất hữu ích. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 129
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Phương trình phản ứng Xem thêm