Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phương trình điện li của K2Cr2O7

Phương trình điện li của K2Cr2O7 được biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình K2Cr2O7 điện li, cũng như giải đáp các thắc mắc K2Cr2O7 là chất điện li mạnh hay yếu. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

>> Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li

1. Viết phương trình điện li của K2Cr2O7

K2Cr2O7 → 2K+ + Cr2O72−

2. K2Cr2O7 là chất điện li mạnh

Chi tiết câu hỏi tại: K2Cr2O7 là chất điện li mạnh hay yếu

K2Cr2O7 là muối tan => là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là một dung dịch/chất tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4… hay các bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ca(OH)2… và hầu hết các muối: NaCl, KCl, KMnO4, K2Cr2O7

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho dãy các chất: K2Cr2O7, C2H5OH, C12H22O11, CH3COOH, Ba(OH)2, CH3COOC2H5, KMnO4, NH4Cl. Số chất điện li là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. NH4Cl.

B. KMnO4.

C. K2Cr2O7.

D. H2CO3.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Dãy gồm các chất điện li yếu là

A. H2S, H3PO4, CH3COOH, H2CO3.

B. BaSO4, H2S, NaCl, KMnO4

C. Na2SO3, KOH, BaCl2, K2Cr2O7.

D. CuSO4, NaCl, HCl, KOH,

Xem đáp án
Đáp án A

Dãy gồm các chất điện li yếu là: H2S, H3PO4, CH3COOH, H2CO3.

Phương trình minh họa điện li yếu

H2S ⇄ H+ + HS

HS ⇆ H+ +S2−

H3PO4 \rightleftharpoons H+ + H2PO4

H2PO4\rightleftharpoons H+ + HPO42−

HPO42- \rightleftharpoonsH+ + PO43-

CH3COOH ⇌ H+ + CH3COO-

H2CO3 ⇄ H+ + HCO3

HCO3 ⇄ H+ + CO32-

Câu 4. Dãy gồm các muối đều tan trong nước là:

A. AgNO3, FeSO4, Mg(HCO3)2, KMnO4.

B. CaCO3, BaSO4, NaHCO3, MgCO3.

C. NaCl, Ca(HCO3)2, KMnO4, AgNO3.

D. BaCO3, AgCl, Mg(HCO3)2, K2CO3

Xem đáp án
Đáp án C

Dãy gồm các muối đều tan trong nước là: NaCl, Ca(HCO3)2, KMnO4, AgNO3.

Câu 5. Cho các nhận định sau:

(1) Sự điện li của chất điện li yếu là thuận nghịch.

(2) Chỉ có hợp chất ion mới có thể điện li được trong nước.

(3) Chất điện li phân li thành ion khi tan vào nước hoặc tại trạng thái nóng chảy.

(4) Nước là dung môi phân cực, có vai trò quan trọng trong quá trình điện li.

Số nhận định đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án
Đáp án C

(1) Sự điện li của chất điện li yếu là thuận nghịch.

(3) Chất điện li phân li thành ion khi tan vào nước hoặc tại trạng thái nóng chảy.

(4) Nước là dung môi phân cực, có vai trò quan trọng trong quá trình điện li.

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li của K2Cr2O7. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 12.087
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm