Phương trình điện li H3PO3

Phương trình điện li H3PO3 được biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình điện li H3PO3, từ đó giúp các bạn học sinh biết cách viết cân bằng điện li H3PO3, cũng như vận dụng vào giải các dạng bài tập câu hỏi tương tự một cách thành thạo chính xác. Mời các bạn tham khảo.

1. Viết phương trình điện li của H3PO3

H3PO3 ⇆ H+ + H2PO3

H2PO3 ⇆ H+ + HPO32−

2. H3PO3  là chất điện li yếu

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có 1 phần số phân tử hòa tan phân li ra ion.

Những chất điện li yếu là:

Các axit yếu như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, ...

Các bazơ yếu như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, ...

3. Axit H3PO3

Axit Photphorơ là một hợp chất có công thức hóa học là H3PO3.

Đây là một Axit 2 nấc với một cách biểu diễn khác đó là HPO(OH)2.

H3PO3 – Axit Photphorơ còn có các tên gọi khác như axit phosphonic,.....

H3PO3 – Axit Photphorơ được dùng trong sản xuất phân bón như một yếu tố chống lại các nhân tố gây bệnh cho cây từ đó thúc đẩy sinh trưởng và chất lượng cây trồng. Ngoài ra, nó còn là chất trung gian trong quá trình điều chế các hợp chất photpho khác

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho các chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất điện li yếu là

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. CH3COOH

B. AgCl

C. HI

D. NH4Cl

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Dãy gồm những chất điện li mạnh là

A. KOH; HCN; Ca(NO3)2

B. H2SO4; Na2SO4; H3PO3

C. NaCl; H2S; CH3COONa

D. CH3COONa; HCl; NaOH

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là:

A. 100 g

B. 80 g

C. 90 g

D. 150 g

Xem đáp án
Đáp án B

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li H3PO3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 741
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm