NaF là chất điện li mạnh hay yếu

Điện li NaF

NaF là chất điện li mạnh hay yếu được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc, hướng dẫn viết phương trình điện li NaF, cũng như biết cách xác định được NaF là chất điện li mạnh hay yếu. Từ đó vận dụng giải các dạng bài tập liên quan đến NaF điện li. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan 

1. NaF là chất điện li yếu hay mạnh

NaF là chất điện li mạnh

Chất điện li yếu là chất mà khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion. Chúng ta cùng tìm hiểu một số phương trình điện li của các chất điện li mạnh đặc trưng dưới đây:

+) Axit: HCl, H2SO4, HNO3

HCl → H+ + Cl-

+) Bazo: NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2

NaOH → Na+ + OH-

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

+) Muối: NaCl, BaCl2 , Al2(SO4)3

NaCl → Na+ + Cl-

BaCl2 → Ca2+ + 2Cl-

2. Viết phương trình điện li của NaF

NaF → Na+ + F-

3. NaF là chất điện li mạnh, HF là chất điện li yếu

Lấy hai cốc nước đựng dung dịch trên có cùng nồng độ lắp vào bộ dụng cụ chứng minh tính dẫn điện của dung dịch, nối các đầu dây dẫn điện với cùng nguồn điện bóng đèn ở cốc nào cháy sáng hơn là NaF (NaF là chất điện lo mạnh); bóng đèn ở cốc nào cháy yếu hơn là HF (HF là chất điện li yếu)

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?

A. HF, HCl, H2SO4, NaF

B. H2CO3, H3PO4, NaF, Ca(OH)2

C. HF, CH3COOH, Mg(OH)2, HgCl2

D. H2CO3, NaF, HClO, HF

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Dãy gồm các axit 2 nấc là:

A. HCl, H2SO4; H2S; HNO3

B. H2CO3; H2SO3; H3PO4; HNO3

C. H2SO4; H2S; HF; HNO3

D. H2S; H2SO4; H2CO3; H2SO3

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch?

A. Al(OH)3 và NaOH

B. HNO3 và NaHCO3

C. KNO3 và NaOH

D. Ba(OH)2 và FeCl3

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Chất nào sau đây, trong nước là chất điện li yếu?

A. HCl

B. HBr

C. NaF

D. HF

Xem đáp án
Đáp án D

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn NaF là chất điện li mạnh hay yếu. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 2.136
Sắp xếp theo
    Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm