Mg(OH)2 là chất điện li mạnh hay yếu

Phương trình điện li Mg(OH)2

Mg(OH)2 là chất điện li mạnh hay yếu được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc, hướng dẫn viết phương trình điện li Mg(OH)2, cũng như biết cách xác định được Mg(OH)2 là chất điện li mạnh hay yếu. Từ đó vận dụng giải các dạng bài tập liên quan đến Mg(OH)2 điện li. Mời các bạn tham khảo.

1. Mg(OH)2 là chất điện li mạnh hay yếu

Mg(OH)2 là chất điện li yếu

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

Các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH...

Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3...

2. Viết phương trình điện li Mg(OH)2

Mg(OH)2 ↔ Mg2+ + 2OH

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?

A. H2S, HCl, H2SO4, CuCl2

B. H2CO3, H3PO4, CH3COONa, Mg(OH)2

C. HF, Mg(OH)2, Cu(OH)2, H2S

D. H2CO3, H2SO3, HClO, NaCl

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Dãy gồm các axit 2 nấc là:

A. HCl, H2SO4, HNO3

B. H3PO3, H2SO3, H3PO4

C. H2SO4, H2CO3, HCl

D. H2S, H2SO4, H2CO3

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch?

A. Al(OH)3 và NaOH

B. HNO3 và KHCO3

C. NaNO3 và KOH

D. Ba(OH)2 và FeCl3

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Chất nào sau đây, trong nước là chất điện li yếu?

A. H2SO4

B. HNO3

C. Mg(OH)2

D. NaCl

Xem đáp án
Đáp án C

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Mg(OH)2 là chất điện li mạnh hay yếu. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 2.514
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm