Dãy chất nào sau đây trong nước đều là chất điện li mạnh

Các chất điện li mạnh

Dãy chất nào sau đây trong nước đều là chất điện li mạnh được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi, chọn được đúng đáp án dãy chất điện li mạnh, cũng như nhắc lại kiến thức về chất điện li mạnh, các chất điện li mạnh. Từ đó giúp bạn đọc vận dụng giải bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. H2SO4, Zn(NO3)2, BaCl2, H2S

B. HCl, CH3COOH, Fe(NO3)3, NaOH

C. HNO3, HF, BaCl2, KOH

D. H2SO4, CaCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

A sai vì H2S là chất điện li yếu

B vì CH3COOH là chất điện li yếu

C sai vì HF là chất điện li yếu

Đáp án D đúng

Chất điện li mạnh là

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

K2SO4 → 2K+ + SO42-

NaOH → Na+ + OH-

HCl → H+ + Cl

Những chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3, HClO4, H2SO4,...;

Các bazo mạnh như NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... và hầu hết các muối

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy gồm các chất điện li yếu là

A. H2S, H3PO4, CH3COOH, Bi(OH)3.

B. BaSO4, H2S, NaCl, HCl

C. Na2SO3, NaOH, CaCl2, CH3COOH.

D. CuSO4, NaCl, HCl, NaOH.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau?

A. HCl

B. HClO

C. CH3COOH

D. HF

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Dãy gồm những chất điện li mạnh là

A. KOH; H2S; Ca(NO3)2

B. H2SO4; Na2SO4; H3PO4

C. NaCl; H2S; CH3COONa

D. NaNO3; H2SO4; KOH

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. HCl

B. H2S.

C. NaCl

D. NaOH

Xem đáp án
Đáp án B

...........................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Dãy chất nào sau đây trong nước đều là chất điện li mạnh, tài liệu giúp các bạn học sinh biết thế nào chất điện li mạnh, cũng như cách xác định thế nào là chất điện mạnh, từ đó giúp các bạn vận dụng giải các dạng câu hỏi.

Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa 11, Chuyên đề Hóa học 11, Lý thuyết Hóa học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập, cũng như các bài giảng hay THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 Mời các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 883
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm