Hãy cho biết tập hợp các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh

Hãy cho biết tập hợp các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến chất điện li mạnh, cũng như các xác định các chất điện li mạnh, từ đó biết cách vận dụng vào giải các dạng câu hỏi bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Hãy cho biết tập hợp các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh

A. Cu(OH)2, NaCl, C2H5OH, HCl.

B. C6H12O6, Na2SO4, NaNO3, H2SO4.

C. NaOH, NaCl, Na2SO4, HNO3.

D. CH3COOH, NaOH, CH3COONa, Ba(OH)2.

Đáp án hướng dẫn giải 

Đáp án C

Các chất điện li yếu: CH3COOH, Cu(OH)2

Chất không điện li: C2H5OH, C6H12O6

Chất điện li mạnh là

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion

Những chất điện li mạnh là

Các axit mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4.........

Các bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2,...

Hầu hết các muối: NaCl, KCl, KMnO4, KClO3, NaNO3,....

Trong phương trình điện li của chất điện li mạnh, người ta dùng một mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li.

Thí dụ:

K2SO4 → 2K++ SO42-

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

A. CaCl2.

B. KClO3.

C. Ca(OH)2.

D. C6H12O6 (glucozơ).

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. H2SO4, Ca(NO3)2, CuCl2, HF.

B. HNO3, H3PO4, Al(NO3)3, KOH.

C. HCl, CH3COOH, BaCl2, NaOH.

D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3: Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HBr, Na2S, Mg(OH)2,K2CO3.

B. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3.

C. H2SO4, NaOH, KCl, H2S.

D. Cu(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4: Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

A. HClO, Ca(NO3)2, H3PO4, Ba(NO3)2.

B. CaCl2, CuSO4, H2S, HNO3.

C. HClO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2.

D. KCl, H2SO4, HNO2, MgCl2.

Xem đáp án
Đáp án C

........................................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Hãy cho biết tập hợp các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh, tài liệu giúp các bạn học sinh biết thế nào chất điện li mạnh, cũng như cách xác định thế nào là chất điện mạnh, từ đó giúp các bạn vận dụng giải các dạng câu hỏi.

Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa 11, Chuyên đề Hóa học 11, Lý thuyết Hóa học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập, cũng như các bài giảng hay THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 Mời các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 373
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm