Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là

Trắc nghiệm hóa học 12

Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn trả lời các câu hỏi thắc mắc, cũng như hướng dẫn chi tiết giúp các bạn học sinh dễ hiểu vận dụng làm các dạng bài tập tương tự. Mời các bạn tham khảo.

Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

A. Metylamin, amoniac, natri axetat

B. Anilin, metylamin, amoniac

C. Amoni clorua, metylamin, natri hiđroxit

D. Anilin, amoniac, natri hiđroxit

Đáp án hướng dẫn giải

Chọn đáp án A.

• Anilin: C6H5NH2 không làm quỳ tím đổi màu.

• Amoni clorua: NH4Cl có tính axit, pH < 7, làm quỳ tím chuyển màu hồng.

⇒ Loại các đáp án B, C, D.

Đáp án A thỏa mãn yêu cầu:

Chúng gồm: metylamin (CH3NH2); amoniac (NH3) và natri axetat (CH3COONa).

Sự đổi màu của quỳ tím 

  • Amin: 

Amin có nguyên tử N gắn trực tiếp với vòng benzen có tính bazo rất yếu, không làm đổi màu quỳ tím 

Các amin khác làm quỳ tím chuyển xanh

  • Amino axit: 

Số nhóm NH2 = số nhóm COOH → Không làm đổi màu quỳ tím

Số nhóm NH2 > số nhóm  COOH → Làm quỳ tím hóa xanh 

Thí dụ: Lysin 

Số nhóm NH2 < số nhóm COOH → Làm quỳ tím hóa đỏ 

Thí dụ: Axit glutamic

  • Axit vô cơ và hữu cơ đều làm quỳ tím hóa đỏ
  • Bazơ làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Muối của kim loại mạnh và gốc axit mạnh không làm đổi màu quỳ tím

Thí dụ: Na2SO4

Muối của kim loại mạnh và gốc axit yếu làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Thí dụ: Na2CO3

Muối của kim loại yếu và gốc axit mạnh làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ

Thí dụ: CuSO4

Muối của kim loại yếu và axit yếu tùy thuộc vào mức độ mạnh yếu có thể làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, màu xanh hoặc không đổi màu

Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

A. Alanin

B. Anilin

C. Glyxin

D. Lysin

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. HCl

B. Na2SO4

C. NaOH

D. KCl

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Chất làm quỳ tím hóa đỏ là:

A. CaO

B. Na2O

C. NaOH

D. HCl

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các amino axit đều là chất rắn ở nhiệt độ thường

B. Dung dịch của các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím

C. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím

D. Phân tử các amimo axit chỉ có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 5. Để phân biệt hai dung dịch anilin và etylamin đựng trong 2 lọ riêng biệt, ta dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Dung dịch Br2

B. Dung dịch HNO3

C. Dung dịch KOH

D. Dung dịch AgNO3

Xem đáp án
Đáp án A

Anilin phản ứng với nước Br2, tạo kết tủa trắng H2NC6H2Br3

C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr

Câu 6. Khi cho etylamin vào dung dịch FeCl3 có hiện tượng gì xảy ra:

A. có khí không màu thoát ra

B. xuất hiện kết tủa màu đỏ nâu

C. có khí mùi khai bay ra

D. Không xuất hiện tượng gì.

Xem đáp án
Đáp án B

3C2H5NH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3↓ + 3C2H5NH3Cl

Câu 7. Trong các câu dưới đây, điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Các amin đều có tính bazơ vì thế dung dịch của chúng đều làm quì tím hóa xanh.

B. Các amino axit đều có tính lưỡng tính nên dung dịch của chúng không làm đổi màu quì tím.

C. Các peptit đều cho được phản ứng màu biure.

D. CH3-CH(NH2)COOH có tên thay thế là α-aminopropanoic.

Xem đáp án
Đáp án D

A sai ví dụ anilin không làm đổi màu quỳ tím

B sai vì các aminoaxit có số nhóm -NH2 bằng số nhóm -COOH thì mới không làm đổi màu quỳ tím

C sai vì đipeptit không tham gia phản ứng màu biure

......................

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan 

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là. Nội dung tài liệu dễ hiểu giúp các bạn học sinh dễ dàng nắm bắt. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 9.469
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 12 - Giải Hoá 12 Xem thêm