Trong phân tử của cacbohiđrat luôn có

Trắc nghiệm hóa 12

Trong phân tử của cacbohiđrat luôn có được VnDoc biên soạn là câu hỏi nằm trong bộ 100 câu trắc nghiệm Cacbohiđrat có lời giải chi tiết (Cơ bản - phần 1). Mời các bạn tham khảo. 

Câu hỏi: Trong phân tử của cacbohiđrat luôn có

A. nhóm chức xeton

B. nhóm chức axit

C. nhóm chức ancol

D. nhóm chức anđehit

Trả lời

Chọn đáp án C

Trong phân tử của cacbohiđrat luôn có nhóm chức ancol.

Ví dụ như glucozo và fructozo có 5 nhóm OH, saccarozo có 8 nhóm OH

Mỗi mắt xích của xenlulozo hay tinh bột đều có 3 nhóm OH

Một số bài tập liên quan

Câu 1: Chất nào sau đây còn được gọi là đường mật ong?

A. Saccarozơ

B. Fructozơ

C. Glucozơ

D. Amilopectin

Đáp án

Saccarozơ hay còn gọi là đường mía, đường thốt nốt.

Fructozơ là thành phần chính của mật ong (fructozơ có độ ngọt lớn nhất trong các loại cacbohidrat).

Glucozơ hay còn gọi là đường nho, đường trái cây.

Amilopectin là một đoạn mạch của tinh bột.

→ Đáp án B

Câu 2: Glucozơ và saccarozơ có đặc điểm chung nào sau đây?

A. Phản ứng thủy phân

B. Đều là monosaccarit.

C. Dung dịch đều hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh.

D. Phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.

Đáp án

Glucozơ là monosaccarit → không có phản ứng thủy phân → Loại đáp án A

Saccarozơ là đisaccarit → Loại đáp án B

Saccarozơ không có nhóm chức anđehit như glucozơ → Saccarozơ không có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 → Loại đáp án D

Glucozơ và saccarozơ đều có tính chất đặc trưng của ancol đa chức → đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo thành phức đồng có màu xanh lam.

2C6H12O6 (Glucozơ ) + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (phức đồng glucozơ) + 2H2O

2C12H22O11 (Saccarozơ ) + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu (đồng saccarat) + 2H2O

→ Đáp án C

Câu 3: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

A. Tinh bột.

B. Xenlulozơ.

C. Fructozơ.

D. Saccarozơ.

Đáp án

Monosaccarit (glucozơ và fructozơ) không bị thủy phân.

→ Đáp án C

Câu 4: Cacbohiđrat X không tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit và X làm mất màu dung dịch brom. Vậy X là

A. Fructozơ.

B. Tinh bột.

C. Glucozơ.

D. Saccarozơ.

Đáp án

Cacbohiđrat X không tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit → X là monosaccarit (glucozơ hoặc fructozơ).

Fructozơ không làm mất màu dung dịch brom

→ X là glucozơ

HOCH2[CHOH]4CHO + Br2 + H2O → HOCH2[CHOH]4COOH + 2HBr.

→ Đáp án C

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Saccarozơ và glucozơ đều

A. chứa nhiều nhóm OH ancol.

B. có chứa liên kết glicozit trong phân tử.

C. có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

D. bị thủy phân trong môi trường axit khi đun nóng.

Đáp án

Glucozơ không có liên kết glicozit → B sai.

Saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc → C sai.

Glucozơ không bị thủy phân trong môi trường axit khi đun nóng → D sai.

→ Đáp án A

...................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Trong phân tử của cacbohiđrat luôn có. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 46
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 12 Xem thêm