Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol

Bài tập xà phòng hóa 

Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol được VnDoc gửi tới các bạn là đáp án hướng dẫn trả lời câu hỏi Xà phòng chất nào sau đây thu được glixerol. Đây cũng là câu hỏi phổ biến tronng thi tốt nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?

A. Benzyl axetat

B. Metyl fomat

C. Tristearin

D. Metyl axetat

Đáp án 

Chọn đáp án C

Xà phòng Tristearin thu được glixerol

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

Bài tập tương tự

Câu 1. Để xà phòng hóa hết 6 gam một este no đơn chức mạch hở cần đúng 100ml dung dịch NaOH 1M. Este đó là:

A. C2H4O2

B. C3H6O2

C. C4H8O2

D. C3H8O

Câu 2. Cho 13,2 g este đơn chức no E tác dụng hết với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được 12,3 g muối. E là:

A.HCOOCH3

B. CH3COOC2H5

C. HCOOC2H5

D. CH3COOCH3

Câu 3. Thuỷ phân một este trong môi trường kiềm thu được một muối natri có khối lượng bằng 41/37 khối lượng este. Biết khi làm bay hơi 7,4 gam este thì thể tích hơi của nó đúng thể tích của 3,2 gam O2 ở cùng điều kiện. CTCT của este có thể là CT nào dưới đây:

A.HCOOCH3

B. HCOOC2H5

C. CH3COOCH3

D. CH3COOC2H5

Câu 4. Xà phòng hóa 17,6g este đơn chức X bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được 16,4g muối của axit hữu cơ và 9,2g chất hữu cơ Y. CTCT của X là:

A. CH3COOCH3

B. HCOOC2H5

C. CH3COOC2H5

D. C2H5COOC2H5

Câu 5. Đun nóng 10g etyl acrylat trong 200ml dung dịch chứa NaOH 0,2M và KOH 0,lM. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn có khối lượng là:

A. 6,8g

B. 5,96g

C. 2,98g

D. 6,28g

Câu 6. Cho 4,4 g một este no, đơn chức tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được 4,8 g
muối natri. Este là:

A. CH3CH2COOCH3

B. CH3COOCH2CH3

C. HCOOCH2CH2CH3

D. HCOOCH(CH3)2

Câu 7. Cho 7,4g một este X đơn chức tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 8,2g muối khan. Công thức cấu tạo của este là:

A. CH3COOC2H5.

B. HCOOC2H5.

C. CH3COOCH3.

D. HCOOCH3

Câu 8. Đun este E (C6H12O2) với dung dịch NaOH ta được 1 ancol A không bị oxi hoá bởi CuO. E có tên là:

A. isopropyl axetat

B. n-butyl axetat

C. tert-butyl axetat.

D. isopropyl propionat

Câu 9. Chất nào dưới đây khi tác dụng với dung dịch NaOH cho một muối và andehit:

A. HCOOCH3

B.CH3COOC2H5

C. CH3COOCH = CH2

D. CH2 = CH – COOCH3

Câu 10. Este nào khi tác dụng với dung dịch NaOH thu được hai muối:

A. metyl axetat

B. phenyl fomat

C. etyl fomat

D. metyl propionat

Đáp án

1A 2B 3C 4C 5B
6A 7C 8C 9C 10B

........................................

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 233
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Hoá 12 - Giải bài tập Hóa 12 Xem thêm