Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước

Chất điện li

Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc giải đáp các thắc mắc liên quan đến sự điện li hóa 11 chương 1. Nội dung tài liệu không những hướng dẫn bạn đọc giải chi tiết. Còn tổng hợp nhắc lại các nội dung kiến thức trọng tâm. Giúp bạn đọc ghi nhớ, vận dụng tốt làm các dạng câu hỏi bài tập liên quan.

Mời các bạn tham khảo một số bài tập liên quan 

Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

A. MgCl2.

B. HClO3.

C. Ba(OH)2.

D. C6H12O6 (glucozơ).

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Axit, bazơ, muối là chất điện li

C6H12O6 là chất hữu cơ, không thuộc axit, bazơ, muối nên không phân li

Sự điện li

Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước hoặc khi nóng chảy thành ion.

Dung dịch (dd) dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các hạt mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion.

Chất điện li là những chất khi tan trong nước phân li ra ion.

Axit, bazơ, muối đều là những chất điện li.

Chất điện li mạnh

Là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan phân li hoàn toàn.

VD:

Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

KOH → K+ + OH-

HNO3 → H+ + NO3

Các axit mạnh, bazơ mạnh và hầu hết các muối là chất điện li mạnh.

Chất điện li yếu

Là chất khi tan trong nước, số phân tử hòa tan phân li một phần, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

VD: CH3COOH ↔ CH3COO- + H+

Chất không điện li

C6H12O6, C12H22O11, C6H6, C2H5OH

Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện?

A. Dung dịch đường saccarozo

B. Dung dịch giấm ăn.

C. Dung dịch rượu.

D. Dung dịch benzen trong ancol.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. NaCl rắn, khan.

B. NaOH nóng chảy.

C. BaCl2 nóng chảy.

D. HCl hòa tan trong nước.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. H2SO4, Ca(NO3)2, BaCl2, H2S.

B. HCOOH, H3PO4, Ba(NO3)2, NaOH.

C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH.

D. HClO4, BaCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Chọn phát biểu sai:

A. Chỉ có hợp chất ion mới có thể điện li được trong nước.

B. Chất điện li phân li thành ion khi tan vào nước hoặc nóng chảy.

C. Sự điện li của chất điện li yếu là thuận nghịch.

D. Nước là dung môi phân cực, có vai trò quan trọng trong quá trình điện li.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 5. Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch.

B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.

C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.

D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa - khử.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 6. Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3.

C. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3.

B. H2SO4, NaOH, NaCl, HF.

D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 7. Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

A. HNO3, Cu(NO3)2, H3PO4, Ca(NO3)2.

B. CaCl2, CuSO4, H2S, HNO3.

C. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2.

D. KCl, H2SO4, HNO2, MgCl2.

Xem đáp án
Đáp án C

...............................................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 29.532
Sắp xếp theo
    Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm