HClO là chất điện li mạnh hay yếu

Phương trình điện li HClO

HClO là chất điện li mạnh hay yếu được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc, hướng dẫn viết phương trình điện li HClO, cũng như biết cách xác định được HClO là chất điện li mạnh hay yếu. Từ đó vận dụng giải các dạng bài tập  điện li liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan 

1. HClO là chất điện li mạnh hay yếu

HClO là chất điện li yếu

HClO là chất điện li yếu vì HF là một axit yếu, chỉ có 1 phần các phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. Sử dụng phương pháp sau đây để

Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

Những chất điện li yếu là:

Các axit yếu như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, ...

Các bazơ yếu như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, ...

2. Phương trình điện li HClO

HClO ⇆ H+ + ClO

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?

A. HF, HClO, H2SO4, HgCl2

B. H2CO3, HNO3, CH3COOH, HClO

C. HF, CH3COOH, HClO, H2S

D. H2SO3, HNO3, HClO, HCl

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Muối nào sau đây là muối axit?

A. Na2CO3.

B. Na3PO4.

C. NaClO.

D. NaHSO4.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo ra chất khí?

A. HCl và Na2CO3

B. HNO3 và NaOH

C. CuCl2 và KOH

D. Ba(OH)2 và FeCl3

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4. Chất nào sau đây, trong nước là chất điện li yếu?

A. H2SO4

B. H3PO4

C. HClO

D. KMnO4

Xem đáp án
Đáp án C

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn HClO là chất điện li mạnh hay yếu. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 5.781
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm