Phương trình ion rút gọn Fe2(SO4)3 + KOH

Viết phương trình ion

Phương trình ion rút gọn Fe2(SO4)3 + KOH được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết phương trình phân tử của phản ứng cũng như phương trình ion Fe2(SO4)3 phản ứng KOH. Từ đó giúp các bạn học sinh vận dụng tốt vào giải các dạng bài tập. Mời các bạn tham khảo.

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn Fe2(SO4)3 + KOH

Nhỏ dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch Fe2(SO4)3 sẽ tạo thành phương trình phản ứng.

Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3 + 3K2SO4

Fe2(SO4)3 và KOH là các chất dễ tan và phân li mạnh

Fe2(SO4)3→ 2Fe3+ + 3SO42−

KOH → K+ + OH-

Trong dung dịch các ion Fe3+  sẽ kết hợp với ion OH- tạo thành chất kết tủa Fe(OH)3

Phương trình ion

Phương trình ion thu gọn 

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài tập liên quan

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các cặp chất sau:

a) NaNO3 + KCl

b) KOH + HNO3

c) Zn(OH)2 + HCl

d) Fe2(SO4)3 + NaOH

e) FeS + HCl

f) KHCO3 + HCl

g) KHCO3 + KOH

Đáp án hướng dẫn giải

a. Không xảy ra

b. KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O

c. Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + H2O

Zn(OH)2 + 2H+ → Zn2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4

Fe2+ + 3OH- → Fe(OH)3

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

f. KHCO3 + HCl → KCl + CO2↑ + H2O

HCO3- + H+ → CO2↑ + H2O

g. KHCO3 + KOH → K2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

......................................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình ion rút gọn Fe2(SO4)3 + KOH. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.199
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm