C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br là phương trình phản ứng Stiren tác dụng với dụng dịch Brom được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng chính xác phương trình. Hy vọng nội dung tài liệu giúp ích cho bạn đọc trong quá trình học tập và làm bài tập đạt kết quả tốt nhất. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng Stiren phản ứng Br2

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br 

2. Điều kiện phản ứng xảy ra khi Stiren tác dụng với dụng dịch Brom

Nhiệt độ thường

3. Hiện tượng phản ứng Stiren tác dụng với dụng dịch Brom

Khi cho stiren vào dung dịch brom trong CCl4 thì dung dịch brom bị nhạt màu

4. Tính chất hóa học của Stiren

4.1. Phản ứng cộng:

Halogen (Cl2, Br2), hiđro halogenua (HCl, HBr) cộng vào nhóm vinyl ở stiren tương tự như cộng vào anken.

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

4.2. Phản ứng trùng hợp và đồng trùng hợp

nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n

Styren                   polistiren

Phản ứng trùng hợp đồng thời 2 hay nhiều loại monome gọi là phản ứng đồng trùng hợp.

4.3. Phản ứng oxi hoá

Giống như etilen, stiren làm mất màu dung dịch KMnO4 và bị oxi hoá ở nhóm vinyl.

3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

5. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Strien có công thức phân tử là:

A. C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp để tạo polime?

A. benzen

B. toluen

C. cumen

D. stiren

Xem đáp án
Đáp án D

Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử rất lớn (polime).

nC6H5CH=CH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n

Câu 3. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?

A. benzen

B. toluen

C. propan

D. stiren

Xem đáp án
Đáp án D

Stiren làm mất màu dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ thường

3C6H5CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C6H5-CHOH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

A Loại: benzen không phản ứng làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường

B Loại vì toluen làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ cao

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O

C Loại propan không phản ứng làm mất màu dung dịch KMnO4

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn ankybenzen X thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Xem đáp án
Đáp án C

nCO2 = 0,4 mol; nH2O = 0,25 mol

Đặt CTPT X là CnH2n-6

3nX = nH2O - nCO2 = 0,4 – 0,25 = 0,15 mol ⇒ nX = 0,05 mol

⇒ 0,05n = 0,4 ⇒ n = 8 ⇒ CTPT C8H8

Câu 5. Stiren không phản ứng được với những chất nào sau đây?

A. dung dịch KMnO4

B. khí H2, Ni, to

C. dung dịch NaOH

D. dung dịch Br2

Xem đáp án
Đáp án C

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

C6H5-CH=CH2 + H2 → C6H5-CH2-CH3.

C6H5-CH=CH2 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + MnO2 + H2O + CO2

Câu 6. Nhận định nào sau đây sai?

A. Stiren làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường.

B. Benzen làm mất màu dung dịch brom khi có xúc tác bột sắt.

C. Cumen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

D. Toluen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

Xem đáp án
Đáp án B

Nhận định nào sau đây sai?

A. Đúng

3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

B. Sai vì Benzen chỉ tham gia phản ứng thế brom khi có xúc tác bột sắt.

C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr

C. Đúng

D. Đúng

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O

Câu 7. Cho các chất sau: Benzen, stiren, toluen, axetilen, etilen số chất làm mất màu nước brom là

A. 5

B. 4

C. 2

D. 3

Xem đáp án
Đáp án D

Các chất làm mát màu brom gồm stiren, axetilen, etilen

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

stiren

2C2H2 + Br2 → C2H2Br2

axetilen

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

etilen

Câu 8. Chất nào sau đây không làm mất màu nước brom?

A. Triolein

B. Phenol

C. Stiren

D. Vinyl axetat

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 9. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Stiren là đồng đẳng của benzen.

B. Stiren còn có tên gọi là vinylbenzen.

C. Stiren là chất lỏng tan nhiều trong nước.

D. Công thức phân tử của stiren là C8H10.

Xem đáp án
Đáp án B

B. Stiren còn có tên gọi là vinylbenzen.

Câu 10. Cho các nhận định sau:

(1) Tất cả hiđrocacbon thơm đều làm mất màu dung dịch Brom

(2) Có thể nhận biết stiren, toluen và benzen bằng thuốc thử duy nhất là dung dịch KMnO4.

(3) Cumen không làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

(4) Bezen có các nguyên tử cacbon liên kết với nhau thành vòng sáu cạnh đều.

Số nhận định sai là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem đáp án
Đáp án B

(1) sai, vì không phải hiđrocacbon nào cũng làm mất màu dung dịch Br2

(2) đúng, vì

Stiren làm mất màu dung dịch thuốc tím ở ngay nhiệt độ thường.

Toluen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

Benzen không làm mất màu dung dịch thuốc tím ở mọi điều kiện.

(3) sai, vì cumen có làm mất màu dung dịch thuốc tím khí đun nóng

(4) Đúng

.....................................

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
17 60.156
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm