Phương trình điện li của Na3PO4

Phương trình điện li của Na3PO4 được VnDoc gửi tới bạn đọc là phương trình điện li Na3PO4, nội dung tài liệu hướng dẫn bạn đọc viết phương trình điện li của Na3PO4 cũng như làm các dạng bài tập câu hỏi liên quan. Mời các bạn tham khảo.

>> Mời các bạn tham khảo thêm sự điện li các chất sau:

1. Phương trình điện li Na3PO4

Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

2. Na3PO4 là chất điện li mạnh 

Na3PO4 là chất điện li mạnh, khi tan trong nước phân li hoàn toàn thành các ion:

Chúng ta cùng tìm hiểu một số phương trình điện li của các chất điện li mạnh đặc trưng dưới đây:

+) Axit: HCl, H2SO4, HNO3

+) Bazo: KOH, Ba(OH)2

+) Muối: NaCl, CaCl2, Na3PO4, .........

3. Một số phương trình điện li 

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dãy nào sau đây gồm các chất điện li?

A. H2S, P2O5, CH3COOH

B. Cl2, H2SO3, Na3PO4

C. Na3PO4, C2H5OH, NaCl

D. NaCl, Na3PO4, CH3COONa

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy nào sau đây gồm các chất điện li?

Loại A vì P2Okhông phải chất điện li

Loại B vì Cl2 không phải chất điện li

Loại B vì C2H5OH không phải chất điện li

D đúng NaCl, Na3PO4, CH3COONa

Phương trình điện li minh họa

NaCl → Na+ + Cl-

CH3COONa → CH3COO- + Na+

Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

Câu 2. Công thức hóa học của chất mà khi điện li tạo ra ion Fe3+ và SO42- là:

A. FeSO4

B. Fe2(SO4)3

C. Fe(HSO4)2

D. Fe(HSO3)2

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Dung dịch nào sau đây không dẫn điện được?

A. NaHPO4

B. C2H5OH

C. Na3PO4

D. FeSO4

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Dãy nào dưới đây gồm các chất điện li mạnh?

A. Na3PO4, NaOH, NaH2PO4

B. Na2HPO4, NaOH, Na3PO4

C. KOH, NaCl, H2CO3

D. NaNO2, HNO2, Na3PO4

Xem đáp án
Đáp án A

Dãy  gồm các chất điện li mạnh là: Na3PO4, NaOH, NaH2PO4

Loại B vì Na2HPO4, là chất điện li yếu

Loại C vì H2CO3 là chất điện li yếu

Loại D vì HNO2, là chất điện li yếu

Câu 5. Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.

C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 6. Những kết luận nào đúng theo thuyết Arenius:

1) Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidrô là một axit

2) Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là một bazơ

3) Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidrô và phân ly ra H+ trong nước là một axit

4) Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH và phân ly ra OH– trong nước là một bazơ

A. 1, 2

B. 3, 4

C. 1, 3

D. 2, 4

Xem đáp án
Đáp án B

...................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li của Na3PO4. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
3 31.464
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm