ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O

ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng phương trình phản ứng cho ZnO tác dụng NaOH. Hy vọng giúp ích cho các bạn trong quá trình làm bài tập. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng ZnO tác dụng với NaOH 

ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O

2. Điều kiện phản ứng xảy ra ZnO tác dụng NaOH

Nhiệt độ: 500 - 600oC

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho 8,1 gam ZnO phản ứng hết  dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được m gam muối. Tính giá trị m

A. 6,8 gam

B. 13,6 gam

C. 20,4 gam

D. 10,2 gam

Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình phản ứng hóa học

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

nZnO = 0,1 (mol)

Theo phương trình phản ứng hóa học

nZnO = nZnCl2 = 0,1 (mol)

mZnCl2 = 0,1.136 =13,6 (g)

Câu 2. Thực hiện thí nghiệm sau cho ZnO tác dụng với dung dịch NaOH. Hiện tượng xảy ra của phản ứng là

A. ZnO không tan, xuất hiện bọt khí

B. Không thấy xuất hiện, hiện tượng gì

C. ZnO tan dần

D. Dung dịch có màu trong suốt

Xem đáp án
Đáp án C

Nhỏ từ từ NaOH vào ống nghiệm chứa ZnO. Hiện tượng nhận biết phản ứng ZnO tan dần, sau phản ứng thu được dung dịch trong suốt.

Câu 3. Cho hỗn hợp Z gồm Fe(NO3)2 và ZnO vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được dd X. Cho dung dịch NaOH loãng (dư) vào X thu được kết tủa đó là

A. Fe(OH)3 và Zn(OH)2.

B. Fe(OH)2.

C. Fe(OH)2 và Zn(OH)2.

D. Fe(OH)3.

Xem đáp án
Đáp án D

3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

ZnO + 2H+ → Zn2+ + H2O

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

Zn2+ + 2OH- → Zn(OH)2

Zn(OH)2 ↓ + 2OH- → ZnO22- + 2H2O

Sau phản ứng chỉ thu được kết tủa là Fe(OH)3

Câu 4. Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là:

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Xem đáp án
Đáp án C

Các chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là FeCl2, CuSO4 (có 2 chất):

2NaOH + FeCl2 → Fe(OH)2 ↓ + 2NaCl

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4

Câu 5. Tiến hành thí nghiệm cho từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl khuấy đều, hiện tượng xảy ra là

A. xuất hiện chất khí bay ra ngay khi cho Na2CO3 vào

B. sau 1 thời gian thấy xuất hiện chất khí bay ra, dung dịch trong suốt

C. không có khí thoát ra

D. có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa

Xem đáp án
Đáp án A

Phương trình hóa học

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O.

Khi cho từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl khuấy đều, hiện tượng xảy ra là xuất hiện chất khí bay ra ngay khi cho Na2CO3 vào

Câu 6. Kẽm tác dụng với dung dịch axit clohiđric sinh ra

dung dịch không màu và chất khí cháy được trong không khí.

dung dịch không màu và chất khí có mùi hắc.

dung dịch có màu xanh lam và chất khí màu nâu.

dung dịch có màu vàng nâu và chất khí không màu.

Xem đáp án
Đáp án A

Kẽm tác dụng với dung dịch axit clohiđric sinh ra: dung dịch kẽm (II) clorua không màu và khí hiđro cháy được trong không khí cho H2 tác dụng với oxi.

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

-------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O. Để có thể học tốt các môn học trong chương trình lớp 10, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Chuyên đề Hóa học 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đánh giá bài viết
1 2.291
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm