Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2

Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2 là phản ứng hóa học, được VnDoc biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện xuyên suốt trong quá trình học Hóa học của các bạn. Đặc biệt Hóa học 12 bài Nhôm và hợp chất của nhôm

Hy vọng qua tài liệu này có thể giúp các bạn viết và cân bằng phương trình một cách nhanh và chính xác.

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

2Al + 2H2O + 2NaOH 2NaAlO2 + 3H2

(rắn)

(xám bạc)

(lỏng)

(không màu)

(dung dịch)    

(khí)

(không màu)

M = 27 M = 18 M = 40   M =82 M = 2

1. Điều kiện phản ứng Al tác dụng với dung dịch NaOH

Nhiệt độ: Từ 400oC - 500oC

2. Cách tiến hành phản ứng cho Al tác dụng dung dịch NaOH

Cho đồng Al tác dụng với dung dịch bazo NaOH

3. Hiện tượng Hóa học

Kim loại Al tan dần trong dung dịch và xuất hiện bọt khí, khí thoát ra chính là hidro H2

4. Bài tập minh họa

Câu 1. Cho 2,7 gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được V lít thoát ra. Giá trị của V ở điều kiện tiêu chuẩn là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Câu 2. Rót 100ml dung dịch NaOH 3,5M vào 100 ml dung dịch AlCl3 1M thu được m gam kết tủa. Tính m?

A. 3,9 gam

B. 1,95 gam

C. 7,8 gam

D. 11,7 gam

Câu 3. Cho Al (z = 13), vị trí của Al trong bảng tuần hoàn là

A. ô 13, chu kỳ 3, nhóm IIIA.

B. ô 13, chu kỳ 3, nhóm IIIB.

C. ô 13, chu kỳ 3, nhóm IB.

D. ô 13, chu kỳ 3, nhóm IA.

Câu 4. Nhận định không chính xác về nhôm là:

A. Nhôm là kim loại nhẹ, dễ dát mỏng.

B. Nhôm là kim loại có tính khử tương đối mạnh.

C. Trong công nghiệp, nhôm được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

D. Nhôm có thể khử được các oxit của kim loại kiềm.

Câu 5. Dãy chất nào dưới đây tác dụng với nhôm (dạng bột) là:

A. O2, dung dịch Ba(OH)2, dung dịch HCl.

B. Dung dịch Na2SO4, dung dịch NaOH, Cl2

C. H2, I2, dung dịch HNO3 đặc nguội, dung dịch FeCl3

D. Dung dịch FeCl3, H2SO4 đặc nguội, dung dịch KOH

Câu 6. Dãy các chất nào sau đây khi phản ứng với HNO3 đặc nóng đều tạo khí:

A. Cu(OH)2, FeO, C

B. Fe3O4, C, FeCl2

C. Na2O, FeO, Ba(OH)2

D. Fe3O4, C, Cu(OH)2

Câu 7. Dung dịch HNO3 đặc, không màu, để ngoài ánh sáng lâu ngày sẽ chuyển thành:

A. Màu vàng.

B. Màu đen sẫm.

C. Màu trắng sữa.

D. Màu nâu.

Câu 8. Chọn nhận định sai:

A. HNO3 là chất lỏng, không màu, tan có giới hạn trong nước.

B. N2O5 là anhiđrit của axit nitric

C. Dung dịch HNO3 có tính oxi hoá mạnh do có ion NO3-

D. HNO3 là axit mạnh.

Đáp án

1.B 2.A 3.A 4.D 5.A 6.B 7.A 8.A

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu sau:

VnDoc đã gửi tới bạn phương trình Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2 được VnDoc biên soạn. Tài liệu đưa ra phương trình khi cho nhôm tác dụng với dung dịch NaOH, ở phương trình này các bạn học sinh thường rất hay nhầm lẫn trong quá trình viết sản phẩm.

Tài liệu này có thể giúp các bạn viết và cân bằng chính xác cũng như có thể mở rộng củng cố tính chất hóa học của Al, tính chất của NaOH thông qua các bài tập đi kèm

Chúc các bạn học tập tốt.

Đánh giá bài viết
1 261
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Phương trình phản ứng Xem thêm