CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2

Axit axetic tác dụng Magie

CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2 được VnDoc biên soạn hướng dẫn các học sinh viết và cân bằng nhanh và chính các phương trình phản ứng Axit axetic tác dụng Magi . Hy vọng có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình học làm bài tập. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng CH3COOH tác dụng với Mg

2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2

2. Điều kiện phản ứng xảy ra phản ứng CH3COOH tác dụng với Mg

Nhiệt độ thường

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ

A. 2% đến 5%

B. 2,5% đến 7%

C. 3% đến 8%

D. 5 % đến 12%

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Dãy chất phản ứng với CH3COOH là

A. Na, ZnO, Cu, NaHCO3, KOH

B. Na, ZnO, Fe, NaHCO3, Ag

C. Na, SO2, NaHCO3, Fe, KOH

D. Na, ZnO, NaHCO3, Fe, KOH

Xem đáp án 

Đáp án D

Câu 3. Dung dịch của chất nào dưới đây làm quỳ tím chuyển màu đỏ?

A. CH3-CH2-OH

B. CH3-O-CH3

C. CH3-COOH

D. CH2=CH2

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Ứng dụng nào sau đây không phải của CH3COOH?

A. Pha giấm ăn

B. Sản xuất dược phẩm, phẩm nhuộm, thuốc diệt côn trùng

C. Sản xuất cồn

D. Sản xuất chất dẻo, tơ nhân tạo, cao su

Xem đáp án
Đáp án D

................................

VnDoc đã gửi tới bạn phương trình hóa học CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2, là phản ứng trong phòng thí nghiệm người ta điều chế etyl axetat. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đánh giá bài viết
1 2.896
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm