CaO + H2O → Ca(OH)2

CaO + H2O → Ca(OH)2 được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn viết phương trình phản ứng khi cho oxit bazo không tan tác dụng với nước. Đây cũng chính là phản ứng trả lời cho câu hỏi CaO có tan trong nước không?.

1. Phương trình phản ứng CaO ra Ca(OH)

CaO + H2O → Ca(OH)2

Oxit bazo tác dụng với nước tạo ra bazo, làm đổi màu quỳ tím thành xanh. Đây cũng là 1 trong những tính chất quan trọng để nhận biết oxit bazo tan

2. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa CaO và H2O

Nhiệt độ thường

3. Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Oxit nào sau đây tan được trong nước tạo thành dung dịch làm quỳ hóa xanh.

A. CO2

B. FeO

C. CaO

D. N2O5

Xem đáp án
Đáp án C

Oxit tan được trong nước tạo thành dung dịch làm quỳ hóa xanh thì đo phải là oxit bazo tan, oxit bazo tan trong nước tạo thành dung dịch bazo làm quỳ tím hóa xanh.

Loại A. CO2 vì CO2 tác dụng với H2O tạo ra axit làm quỳ tím hóa đỏ

CO2 + H2O ⇔ H2CO3

Loại B. FeO vì FeO là oxit bazo không tan

C. CaO đúng vì tác dụng với H2O tạo ra dung dịch bazo làm quỳ tím hóa xanh

CaO + H2O → Ca(OH)2

Loại D. N2O5 vì N2O5 tác dụng với H2O tạo ra axit làm quỳ tím hóa đỏ

N2O5 + H2O → 2HNO3

Câu 2. Oxit bazo nào sau đây được dùng để làm khô nhiều nhất?

A. FeO

B. CuO

C. CaO

D. MgO

Xem đáp án
Đáp án C

Oxit bazo đây được dùng để làm khô nhiều nhất là CaO vì nguyên liệu sẵn có, giá thành rẻ, hút nước tốt

Câu 3. Để làm sạch khí O2 từ hỗn hợp khí gồm CO2 và O2, có thể dung chất nào dưới đây?

A. H2SO

B. Ca(NO3)2

C. Ca(OH)2

D. NaHSO3

Xem đáp án
Đáp án C

Cho hỗn hợp khí qua ngước vôi trong Ca(OH)2.

CO2 sẽ phản ứng với Ca(OH)2 tạo thành CaCO3 và H2O < làm đục nước vôi trong>còn O2 ko tác dụng thì ta sẽ thu dc.

Phương trình hóa học

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 (kết tủa) + H2O

Câu 4. Canxi oxit (vôi sống) được dùng để khửu chua đất trông trọt, xử lí nước thải của nhiều nhà máy hóa chất,... Đó là do tính chất nào dưới đây

A. CaO tác dụng với H2O tạo thành dung dịch bazo

B. CaO tác dụng với axit có trong đất, trong nước thải

C. CaO tác dụng với CO

D. CaO là chất rắn dễ hút ẩm

Xem đáp án
Đáp án A

Canxi oxit còn được gọi là vôi sống được dùng để khử đất chua , sát trùng , khử độc chất thải vì

+ Đất chua có tính axit

+ Vôi có tính bazơ

=> Muối trung hòa

Câu 5. Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng chất nào sau đây:

A. Muối ăn

B. thạch cao

C. phèn chua

D. vôi sống

Xem đáp án
Đáp án D 

Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng vôi sống. Vì vôi có tính kiềm sẽ trung hòa axit trong đất.

Câu 6. Nội dung nào sau đây về canxi hiđroxit là không đúng ?

A. Canxi hiđroxit còn gọi là vôi tôi, là chất rắn màu trắng, tan rất nhiều trong nước.

B. Nước vôi trong là dung dịch Ca(OH)2.

C. Canxi hiđroxit được sử dụng trong 1 số ngành công nghiệp như: sản xuất amoniac, clorua vôi, vật liệu xây dựng,...

D. Canxi hiđroxit là một bazơ mạnh.

Xem đáp án
Đáp án A

A Sai vì Canxi hiđroxit còn gọi là nước vôi trong, Là một loại bột trắng tinh tế ở nhiệt độ phòng, ít tan trong nước, dung dịch nước trong suốt của nó thường được gọi là nước vôi trong và huyền phù sữa bao gồm nước được gọi là vôi tô

Câu 7. Dẫn từ từ CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2, hiện tượng quan sát được là

A. có kết tủa, lượng kết tủa tăng dần, kết tủa không tan

B. không có hiện tượng gì trong suốt quá trình thực hiện

C. lúc đầu không thấy hiện tượng, sau đó có kết tủa xuất hiện

D. có kết tủa, lượng kết tủa tăng dần, sau đó kết tủa tan

Xem đáp án
Đáp án D

Dẫn từ từ CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 xảy ra phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

Hiện tượng quan sát được: Dung dịch xuất hiện kết tủa trắng tăng dần đến cực đại, sau đó kết tủa tan dần đến hết.

Câu 8. Dãy nào sau đây gồm các chất đều là oxit bazơ?

A. Al2O3, CaO, MgO, Na2O, CO.

B. SO2, CO2, CO, P2O5.

C. MgO, NaOH, H2O, Al2O3 .

D. FeO, CaO, MgO, Na2O.

Xem đáp án
Đáp án D

..............................................

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích CaO + H2O → Ca(OH)2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 6.447
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm