Phương trình điện li của LiOH

Phương trình điện li của LiOH được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình điện li LiOH. LiOH là một bazo vậy do đó LiOH là chất điện li mạnh. Hy vọng tài liệu sẽ giúp bạn đọc giải đáp các thắc mắc liên quan sự điện li LiOH. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan. 

1. Viết phương trình điện li của LiOH

LiOH → Li+ + OH-

2. LiOH là chất điện li mạnh 

Chất điện li mạnh là một dung dịch/chất tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như: HCl, HNO3, HBr, H2SO4… 

Các bazơ mạnh như: LiOH, KOH, Ca(OH)2… và hầu hết các muối.

Bazơ mạnh LiOH

LiOH → Li+ + OH-

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li?

A. NaNO3, H3PO4, CO2

B. Na­2CO3, NH4NO3, H3PO4

C. HNO3, NH3, P2O5

D. NaOH, (NH4)2CO3, SiO2

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Dãy chất nào chỉ gồm các Bazơ?

A. HCl, NaOH, Cu(OH)2

B. H2SO4, HNO3, NaOH

C. H2SO4, H2S, LiOH

D. Ca(OH)2, Al(OH)3, LiOH

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Chất nào dưới đây là chất không điện li?

A. NaCl.

B. Ca(OH)2.

C. CH3COOH.

D. C6H12O6.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao:

A. Ca(OH)2, LiOH, Zn(OH)2, Fe(OH)3

B. Cu(OH)2, LiOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2.

C. Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2.

D. Fe(OH)2, Ba(OH)2, NaOH, LiOH.

Xem đáp án
Đáp án C

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li của LiOH. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 6.493
Sắp xếp theo

Hóa 11 - Giải Hoá 11

Xem thêm