Al4C3 + HCl → AlCl3 + CH4

Al4C3 + HCl → AlCl3 + CH4 được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn viết và cân bằng phương trình Al4C3 ra CH4. Đây cũng là phản ứng điều chế metan sử dụng Al4C3.

Hy vọng thông qua nội dung phương trình phản ứng giữa Al4C3 và HCl, bạn đọc biết cách vận dụng vào làm các dạng câu hỏi bài tập liên quan đến điều chế metan, cũng như chuỗi phản ứng liên quan.  Mời các bạn tham khảo.

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: 

1. Phương trình phản ứng Al4C3 tác dụng HCl 

Al4C3 + 12HCl ⟶ 4AlCl3 + 3CH4

2. Điều kiện phản ứng xảy ra 

Nhiệt độ thường

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Để chứng minh sản phẩm của phản ứng cháy giữa metan và oxi có tạo thành khí cacbonic hay không ta cho vào ống nghiệm hóa chất nào say đây?

A. H2O

B. dung dịch Ca(OH)2

C. dung dịch NaOH

D. Thuốc tím

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Để có thể thu được khí CH4 trong phòng thí nghiệm, người ta sử dùng cách nào sau đây

A. Đẩy không khí (ngửa bình)

B. Đẩy axit

C. Đẩy nước (úp bình)

D. Đẩy bazo

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Khi cho nhôm cacbua (Al4C3) tác dụng với HCl thì thu được sản phẩm gồm:

A. C2H6 và AlCl3

B. CH4 và AlCl3

C. C2H4 và AlCl3

D. C3H8 và AlCl3

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Đốt cháy hết 2,24 lít khí metan trong không khí thu được V lít khí CO2. Giá trị của V

A. 2,24 lít

B. 4,48 lít

C. 3,36 lít

D. 6,72 lít

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 5. Nhận xét nào sau đây không đúng

A. Metan là khí không màu ,không mùi,tan tốt trong nước

B. Metan có phản ứng thế với clo

C. Trong phân tử Metan có 4 liên kết đơn

D. Metan cháy trong oxi và tỏa nhiều nhiệt

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 6. Điều khẳng định nào sau đây không đúng:

A. Metan là chất khí nhẹ hơn không khí.

B. Metan là nguồn cung cáp hiđro cho công nghiệp sản xuất phân bón hoá học.

C. Metan là chất khí cháy được trong không khí, toả nhiều nhiệt.

D. Metan là chất khí nhẹ hơn khí hiđro

Xem đáp án
Đáp án D

.......................................

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích Al4C3 + HCl ⟶ AlCl3 + CH4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 3.288
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm