Phương trình điện li Zn(OH)2

Phương trình điện li Zn(OH)2 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình điện li Zn(OH)2: là hidroxit lưỡng tính, cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan sự điện li của Hidroxit lưỡng tính trong nước. Từ đó vận dụng giải bài tập liên quan, học tốt nội dung chương 1 hóa 11. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

Một số phương trình điện li tham khảo

1. Phương trình điện li của Zn(OH)2

Zn(OH)2 ⇌ Zn2+ + 2OH-

Zn(OH)2 ⇌ 2H+ + ZnO22- 

2. Sự điện li của Hidroxit lưỡng tính trong nước

Định nghĩa về Hidroxit lưỡng tính

Hidroxit lưỡng tính là hidroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như một axit, vừa có thể phân li như một bazo.

Ví dụ: Zn(OH)2, Al(OH)3, Be(OH)2

Zn(OH)2 là Hidroxit lưỡng tính

+ Phân li kiểu bazơ: Zn(OH)2 ⇌ Zn2+ + 2OH-

+ Phân li kiểu axit: H2ZnO2 ⇌ 2H+ + ZbO22-

(Khi đó: Zn(OH)2 viết dưới dạng axit H2ZnO2)

Zn(OH)2 là chất điện li yếu

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Phương trình điện li nào sau đây viết đúng?

A. H2SO4 ⇌ H+ + HSO4-

B. H2SO3 → 2H+ + HSO3-

C. H2SO3 → 2H+ + SO32-

D. Zn(OH)2 ⇌ Zn2+ + 2OH-

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2. Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là

A. KOH, NaCl, H2CO3.

B. Na2S, Mg(OH)2, HCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3.

D. HCl, Fe(NO3)3, Ca(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Axít nào sau đây là axit một nấc?

A. H2SO4

B. H2SO3

C. HNO3

D. H3PO4

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hiđroxit lưỡng tính?

A. Al(OH)3, Cu(OH)2, Fe(OH)3

B. Zn(OH)2, Al(OH)3, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Cu(OH)2, Ba(OH)2

D. Mg(OH)2, Pb(OH)2, Sn(OH)2

Xem đáp án
Đáp án B

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li Zn(OH)2. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 13.072
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Phương trình phản ứng Xem thêm