Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ag2S + O2 → Ag + SO2

Đốt Ag2S trong O2 dư

Ag2S + O2 → Ag + SO2 là phương trình nhiệt luyện điều chế kim loại Ag, được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh tìm hiểu phương trình cũng như biết cách cân bằng, từ đó vận dụng giải các dạng bài tập vận dụng liên quan.

1. Phương trình phản ứng đốt Ag2S trong O2

Ag2S + O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} Ag + SO2

2. Điều kiện phản ứng xảy ra

Nhiệt độ

3. Phương pháp điều chế Ag từ Ag2S

Ag2S là muối không tan, do vậy dùng HNO3 đặ để chuyển về muối tan AgNO3

Ag2S + 10HNO3 → 2AgNO3 + H2SO4 + 8NO2 + 4H2O

Tiếp tục dùng Zn để khử Ag+ về Ag

2AgNO3 + Zn → Zn(NO3)2 + 2Ag↓

4. Phương pháp nhiệt luyện

Dùng chất khử thích hợp như CO, C, Al, H2 khử ion kim loại trong oxit của chúng ở nhiệt độ cao.

Thường dùng trong công nghiệp với kim loại có tính khử trung bình đến yếu (sau Al).

Tham khảo chi tiết nội dung tại: Nguyên tắc điều chế kim loại và các phương pháp điều chế kim loại

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho các thí nghiệm sau:

(a) Đốt cháy Ag2S trong không khí.

(b) Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ.

(c) Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4.

(d) Cho dung dịch NaI vào dung dịch FeCl3.

(e) Nhiệt phân FeCO3.

(g) Điện phân Al2O3 nóng chảy.

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là:

A. 6.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Dãy gồm các kim loại đều có thể điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện là

A. Fe, Cu, Ag.

B. Fe, Cu, Ba.

C. Na, Fe, Cu.

D. Ca, Al, Fe.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Những kim loại nào sau đây có thể được điều chế từ oxít bằng phương pháp nhiệt luyện nhờ chất khử CO?

A. Al, Mg, Fe

B. Ni, Cu, Ca

C. Fe, Ni, Zn

D. Fe, Al, Cu

Xem đáp án
Đáp án C

....................................

Trên đây VnDoc đã đưa ra nội dung chi tiết phương trình phản ứng khi Ag2S + O2 → Ag + SO2: Ag2S + O2 → Ag + SO2 tới các bạn, giúp các bạn vận dụng tốt vào giải các dạng bài tập tương tự.

Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu các môn Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập cũng như các bài giảng hay về lớp 10 miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc cùng quý thầy cô tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm