Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + NaOH

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + NaOH được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình phản ứng Na2CO3+ Ca(OH)2. Cũng như đưa ra phương trình pion rút gọn Na2CO3 + Ca(OH)2.

1. Phương trình phản ứng Ca(OH)2 ra CaCO3

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH

2. Điều kiện phản ứng Na2CO3 ra NaOH

Nhiệt độ thường

3. Hiện tượng phản ứng xảy ra

Cho dung dịch canxi hidroxit Ca(OH)2 tác dụng với muối Na2CO3. Khi cho Na2CO3 vào canxi hidroxit sinh ra kết tủa trắng canxi cacbonat.

4. Phương trình ion rút gọn Na2CO3 + Ca(OH)2

Phương trình phân tử

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH

Phương trình ion

2Na+ + CO32 + Ca2+ + 2OH→ CaCO3 + 2Na+ + 2OH

Phương trình ion rút gọn:

CO32− + Ca2+→ CaCO3

5. Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. NaOH rắn có khả năng hút nước rất mạnh nên có thể dùng làm khô một số chất. NaOH dùng để làm khô khí ẩm nào sau đây?

A. H2S.

B. H2.

C. CO2.

D. SO2.

Xem đáp án
Đáp án B

NaOH dùng để làm khô chất không có khả năng phản ứng với nó => H2 không phản ứng được với NaOH

Câu 2. Để phân biệt hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:

A. Quỳ tím

B. HCl

C. NaCl

D. H2SO4

Xem đáp án
Đáp án D

Để phân biệt NaOH và Ba(OH)2 ta dùng dung dịch H2SO4

NaOH không có hiện tượng gì còn Ba(OH)2 tạo kết tủa màu trắng

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

Câu 3. Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại: HCl, H2S, CO2, SO2. Dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?

A. Muối NaCl

B. Nước vôi trong

C. Dung dịch HCl

D. Dung dịch NaNO3

Xem đáp án
Đáp án B

Dùng dung dịch nước vôi trong (Ca(OH)2) để loại bỏ các khí trên vì đều xảy ra phản ứng

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2 + H2S → CaS + 2H2O

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O

--------------------------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + NaOH tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm