C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

Thủy phân Saccarozơ

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6 được VnDoc biên soạn là phản ứng thủy phân Saccarozơ có axit vô cơ làm xúc tác,Saccarozơ bị thủy phân thành glucozo và fructozo. Mời các bạn tham khảo chi tiết phương trình dưới đây?

1. Phương trình phản ứng thủy phân Saccarozơ

C12H22O11 + H2O \overset{H^{+} , t^{\circ } }{\rightarrow} C6H12O6 + C6H12O6

Saccarozơ                          glucozơ  fructozơ

2. Điều kiện phản ứng xảy ra thủy phân Saccarozơ

Nhiệt độ, axit vô cơ:  HCl, H2SO4

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho 3 dung dịch sau đây: glucozơ, saccarozơ và fructozơ có tính chất chung nào dưới đây?

A. Phản ứng với Cu(OH)2 có nhiệt độ tạo ra kết tủa đỏ gạch.

B. Hòa tan vào dung dịch Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam.

C. Đều tác dụng với dung  dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag.

D. Đều tham gia phản ứng thủy phân.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. 3 chất Saccarozo, tinh bột, xenlulozo đều có thể tham gia vào phản ứng:

A. Tráng gương

B. Thủy phân.

C. Với Cu(OH)2.

D. Đổi màu iot.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Hai chất nào dưới đây là đồng phân của nhau là

A. Saccarozơ và Fructozơ

B. Xenlulozơ và tinh bột

C. Saccarozơ và glucozơ.

D. Fructozơ và glucozơ.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và chất nào dưới đây

A. C2H5OH

B. CH3CHO.

C. CH3COOH.

D. HCOOCH3.

Xem đáp án
Đáp án A

------------------------

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc nội dung phương phản ứng C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6. Giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn cũng như nâng cao khả năng giải bài tập. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập Lớp 12. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đánh giá bài viết
1 29
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Phương trình phản ứng Xem thêm