Phương trình điện li Pb(OH)2

Phương trình điện li Pb(OH)2 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết phương trình điện li của Pb(OH)2, cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan sự điện li của Hidroxit lưỡng tính Pb(OH)2 trong nước. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

1. Viết phương trình điện li của Pb(OH)2 

Pb(OH)2 ⇌ Pb2+ + 2OH

Pb(OH)2 ⇌  2H+ + PbO22- 

2. Sự điện li của Hidroxit lưỡng tính trong nước

Định nghĩa về Hidroxit lưỡng tính

Hidroxit lưỡng tính là hidroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như một axit, vừa có thể phân li như một bazo.

Ví dụ: Pb(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3, Be(OH)2

+ Phân li kiểu bazơ: Pb(OH)2 ⇌ Pb2+ + 2OH-

+ Phân li kiểu axit: H2PbO2 ⇌ 2H+ + PbO22-

(Khi đó: Pb(OH)2 viết dưới dạng axit H2PbO2)

Những hidroxit lưỡng tính này đều ít tan trong nước và có lực axit (hay lực bazo) yếu.

3. Một số phương trình điện li quan trọng

3.1 Phương trình điện li

3.2. Một số chất điện li

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Phương trình điện li nào sau đây viết đúng?

A. H2CO3 → 2H+ + CO32-

B. Pb(OH)2 ⇌ Pb2+ + 2OH

C. HF → H+ + F-

D. H2SO4 ⇌ 2H+ + SO42-

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là

A. Pb(OH)2, KCl, H2SO3.

B. Na2S, Mg(OH)2, Pb(OH)2 .

C. HClO, KNO3, Ba(OH)2.

D. HCl, Cu(NO3)3, Ba(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là HCl, Cu(NO3)3, Ba(OH)2.

Loại A vì Pb(OH)2, H2SO3 là phương trình điện li yếu

Loại B vì Mg(OH)2, Pb(OH)2 là phương trình điện li yếu

Loại C vì  HClO là phương trình điện li yếu

D. HCl, Cu(NO3)3, Ba(OH)2.

Câu 3. Axít nào sau đây là axit một nấc?

A. H2SO4

B. H2SO3

C. CH3COOH

D. H2S

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hiđroxit lưỡng tính?

A. Al(OH)3, Pb(OH)2, Cu(OH)2

B. Zn(OH)2, Al(OH)3, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2, Pb(OH)

D. Mg(OH)2, Pb(OH)2, Cu(OH)2

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 5. Chọn các chất là hiđroxit lưỡng tính trong số các hiđroxit sau:

A. Zn(OH)2, Fe(OH)2.

B. Al(OH)3, Cr(OH)2.

C. Zn(OH)2, Al(OH)3.

D. Mg(OH)2, Fe(OH)3

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng nhất?

A. Al(OH)3 là một bazơ.

B. Al(OH)3 là một bazơ lưỡng tính.

C. Al(OH)3 là một chất lưỡng tính

D. Al(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính.

Xem đáp án
Đáp án D

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li Pb(OH)2. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
5 13.574
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm