Phương trình điện li NaClO

Phương trình điện li NaClO được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình điện li NaClO, cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan sự điện li NaClO là chất điện li mạnh hay yếu. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan. 

Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li các chất sau:

1. Viết phương trình điện li của NaClO

NaClO → Na+ + ClO-

2. NaClO là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,...

Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,...

Hầu hết các muối.

Phương trình điện li của chất điện li mạnh sử dụng mũi tên 1 chiều (→).

Các chất điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Số chất điện li mạnh trong các chất sau: Li3PO4, HF, NH3, NaHCO3, KHSO4, HClO4, NaClO?

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau?

A. NaClO

B. HClO

C. CH3COOH

D. HF

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Chất nào dưới đây là chất điện li yếu

A. HCl.

B. HNO3.

C. NaClO.

D. HNO2.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4.  Dãy các chất nào sau đây là muối axit?

A. Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, BaCO3

B. Ba(HCO3)2, NaHCO3, Ca(HCO3)2.

C. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, BaCO3.

D. KHCO3, CaCO3, Na2CO3.

Xem đáp án
Đáp án B

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li NaClO. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 14.430
Sắp xếp theo

Phương trình phản ứng

Xem thêm