Phương trình điện li HNO2

Phương trình điện li HNO2 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình điện li HNO2, cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan sự điện li HNO2 là chất điện li mạnh hay yếu. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li các chất sau:

1. Viết phương trình điện li của HNO2

HNO2 ⇌ H+ + NO2-

2. HNO2 là chất điện li yếu

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, chỉ có 1 phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. (Quá trình phân li là thuận nghịch – tuân theo nguyên lý Lơ Sa-tơ-li-ê)

Các chất điện li yếu:

+ Các axít yếu: H2S, HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, …

+ Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3

Phương trình điện li:

HNO2 ⇌ H+ + NO2-

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho các chất sau: K3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, HgCl2, Sn(OH)2. Số chất điện li yếu là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Cho dãy dung dịch axit sau HF, HCl, HBr, HI. Dung dịch có tính axit mạnh nhất và tính khử mạnh nhất là

A. HF

B. HCl

C. HBr

D. HI

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Chất nào dưới đây là chất điện li yếu

A. HCl.

B. Ba(OH)2.

C. NaNO3.

D. HNO2.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4.  Dãy gồm các axit 2 nấc là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH

B. H2CO3, H3PO4, HNO3.

C. H2SO4, HF, HNO3

D. H2S, H2SO4, H2CO3

Xem đáp án
Đáp án D

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li HNO2. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 12.806
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Phương trình phản ứng Xem thêm