Phương trình điện li của K2CO3

Phương trình điện li của K2CO3 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình điện li K2CO3, cũng như giải đáp các thắc mắc liên K2CO3 là chất điện li mạnh hay yếu. Từ đó vận dụng giải bài tập điện li K2CO3 liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li

1. Viết phương trình điện li của K2CO3

K2CO3 → 2K+ + CO32- 

2. K2CO3 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là một dung dịch/chất tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4… hay các base mạnh như: NaOH, KOH, Ca(OH)2… và hầu hết các muối.

K2CO3 → 2K+ + CO32−

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?

A. NaCl. HF, NH4Cl

B. HCl, Ca(OH)­2, CH3COOH

C. HNO3, MgCO3, HF

D. HCl, H2SO4, KNO3

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2. Dãy gồm các axit 2 nấc là:

A. HCl, H2SO4; H2S; CH3COOH

B. H2CO3; H2SO3; H3PO4; HNO3

C. H2SO4; H2SO3; HF; HNO3

D. H2S; H2SO4; H2CO3; H2SO3

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Chất nào dưới đây là chất không điện li?

A. NaCl.

B. NaOH.

C. CH3COOH.

D. C2H5OH.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Dãy gồm toàn muối trung hòa là?

A. NaOH, NaCl, Na2SO4

B. Zn(NO3)2, FeS, CuSO3

C. NaHS, K3PO4, KCl

D. H2SO4, NaCl, BaCO3

Xem đáp án
Đáp án B

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li của K2CO3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 16.513
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm